Hvad betyder Elreturs medlemscertifikat?

Med Elreturs medlemscertifikat kan vores medlemmer synliggøre deres medlemskab af Elretur.

Certifikatet dokumenterer, at Elretur varetager virksomhedens producentansvar og indsamler WEEE og/eller batterier på deres vegne. Samtidig viser certifikatet, at virksomheden har forpligtiget sig til at indberette data til myndighederne, der kræves som del af producentansvaret.

Certifikatet viser med andre ord, at virksomheden tager ansvar for deres produkter, når de er udtjente. Gennem deres medlemskab bidrager virksomheden til mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektronik- og batteriaffald.

Certifikatet kan fx bruges på virksomhedens website, brevhoved og autosignatur. Certifikatet er ikke et mærke.

Det er vigtigt for Elretur at understrege, at virksomheder kan leve op til til deres producentansvar ved at være individuelt registeret i Miljøstyrelsens producentansvarsregister (DPA-System) eller også ved at være registeret gennem en anden kollektivordning. Da der på nuværende tidspunkt ikke findes et branchecertifikat, vil disse virksomheder ikke nødvendigvis have et certifikat. Det er dog muligt for alle forbrugere at undersøge, om en virksomhed er registeret som producent på DPA-Systems hjemmeside.

Hvis en virksomhed misbruger certifikatet fx ved at anvende en beskrivelse af certifikatets betydning, der ikke er retvisende, kan Elretur fratage virksomheden retten til at anvende certifikatet.

Batterier

Certifikatet med et batteri  viser derudover, at virksomheden er medlem af Elreturs batterisektion og bliver opkrævet punktafgifter fra SKAT for de batterier, de markedsfører.

Certifikat - Batterier

Elektronik

Certifikat med stikkontakt viser derudover, at virksomheden er medlem af en eller flere af Elreturs WEEE-sektioner.

Certifikat - Elektronik

Årstallet viser, hvilket år certifikatet er udstedt. Certifikatet udstedes i januar måned. I særlige tilfælde giver Elretur dog også mulighed for, at medlemsvirksomheder kan bruge et certifikat uden årstal. Det gælder tilfælde, hvor certifikatet skal trykkes på givent materiale, og hvorved det undgås, at materialet med certifikatet bliver forældet. Virksomhederne er forpligtet til at stoppe brug af certifikatet, hvis de melder sig ud af Elretur.

Certifikat - PDF

PDF-certifikat

Udover miljøcertifikaterne udsteder Elretur en gang årligt et PDF-certifikat til sine medlemmer. Certifikatet viser, at virksomheden har indberettet de fornødne oplysninger om mængder af markedsførte produkter i de forgange år og/eller forventede markedsførte mængder i det pågældende år. Derudover viser det, at virksomheden er registreret Dansk Producentansvarssystem frem til 31. marts det efterfølgende år og har betalt miljøgebyr samt eventuelle afgifter.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?