Nyhedsbrev

Danmark første skridt i genbrugskoncerns udlandseventyr

Danmark første skridt i genbrugskoncerns udlandseventyr

Markedet for genbrugte hårde hvidevarer vokser hurtigt i disse år. Ikke bare i Danmark, men nordmændene har i høj grad også taget tankegangen om istandsættelse og gensalg af brugte hårde hvidevarer af høj kvalitet til sig. Direktør og stifter i Recirk, Tommy Paulsen, ser muligheder for et internationalt forretningseventyr, som både er bæredygtigt og kommercielt attraktivt.

”Den danske miljøbevidsthed er endnu større end de norske forbrugeres, så det danske marked er attraktivt for en virksomhed som vores”, siger Tommy Paulsen, som driver sin genbrugsforretning sammen med sin søn.

En forretningsidé som så dagens lys første gang 2006.

På visse områder er det danske marked nemmere at håndtere end det norske.

”I Norge skal de brugte hvidevarer nogle gange transporteres over meget store afstande. Det er et logistisk og et miljømæssigt problem på grund af den lange transportvej. I Danmark er der højst fire timers kørsel fra den ene ende af landet til den anden, mens der i Norge kan være dage. Logistisk er en væsentlig komponent i arbejdet med at gøre genbrug til en bæredygtig forretning i både økonomisk og miljømæssig forstand,” siger Tommy Paulsen.

Samarbejde med danske aktører

En anden meget væsentlig komponent er sorteringen af de brugte hvidevarer, så Recirk kan sikre sig, at de kan repareres og genbruges.

Virksomheden har aftaler med flere store danske genbrugsaktører om at overtage brugte hvidevarer. Det samarbejde ser ud til at fungere. For ifølge Tommy Paulsen kan mange af de brugte maskiner genbruges. Når det drejer sig om returvarer fra virksomhedens retailpartnere, kan tallet nå helt op på 90%.

Recirk direktøren ser et stort potentiale i at samarbejde med Elretur om at aftage brugte hårde hvidevarer fra de to særlige Forberedelse til Genbrug ( FtG) anlæg, som Elretur etablerer sammen med sine partnere i Øst- og vestdanmark.

”Samarbejdet med Elretur har stor betydning for Recirk og gør det muligt for os at udvikle det danske marked, nå ud til større dele af markedet og få tilstrækkeligt med gode brugte produkter til at opretholde en bæredygtig produktion.  Samarbejdet med Elretur giver os samtidig stor troværdighed i forhold til de danske aktører. Og så arbejder vi med den samme målsætning om miljøansvarlighed” siger Tommy Paulsen.

Recirks aktuelle kerneområde på det danske marked er Sjælland, men virksomheden vil i løbet at 2022/23 dække hele landet. Recirk planlægger også at tilbyde nye services indenfor logistik og transport. Det vil virksomheden melde ud om på et senere tidspunkt.

Et andet område, som er væsentligt i genbrugsbranchen, er sporbarheden af de brugte produkter. Myndighederne kræver, at aktørerne kan følge de brugte produkter

Recirk ApS  (greentrace)  har et registreringssystem, der registrerer alt, hvad virksomheden gør med produkterne fra (genbrugs)vugge til grav inklusive et nyt serienummer for at sikre bæredygtigheden og for at kunne dokumentere overfor myndighederne, at alt går ordentligt og lovmæssigt til.

Løser kalk problemet

Virksomheden har en særlig konkurrencefordel på det danske marked fremfor andre genbrugsaktører. De har nemlig udviklet en særlig metode til at løse udfordringerne med det hårde danske vand, som afsætter kalkaflejringer i maskinerne og forkorter hvidevarernes levetid.

Recirk tilbyder sine kunder to års garanti på de istandsatte produkter. Det samme som hårde hvidevarebranchen tilbyder kunderne for nye hårde hvidevarer.

Det er Tommy Paulsens plan at udvide forretningen i Skandinavien og Tyskland i de kommende år, hvis kurverne fortsætter opad i det norske og danske genbrugseventyr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. Direktør og stifter af Recirk, Tommy Paulsen, på telefon +47 4581 9880 eller mail tp@recirk.com

Eller

Presseansvarlig i Elretur, Lea Bruun Nielsen, på telefon +45 4414 0013 eller mail lbn@elretur.dk