Nyhedsbrev

Danmarks første First Treatment-anlæg vil øge genbrugen af danskernes kasserede elektronik og vaskemaskiner

Mængden af kasserede elektronikprodukter er enorm, men nu skal to nye selskaber, etableret af Elretur, Stena Recycling og HJHansen Recycling Group sikre, at en langt større del af danskernes kasserede elektronik kan forlade affaldsstrømmen og vende tilbage på markedet og dermed understøtte Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi.

To nye selskaber ser dagens lys: Loop Electronic A/S etableres af Elretur og Stena Recycling A/S, mens Electronic Reuse & Recycling A/S etableres af Elretur og HJHansen Recycling Group. 

Danskernes kasserede elektronik skal have nyt liv og sendes tilbage på markedet

Når du smider et vaskemaskine eller en laptop på genbrugspladsen, bliver næsten alle materialerne genanvendt til at lave nye produkter. Men forinden bør flest mulige varer genbruges, så varen genopstår i samme form og funktion som tidligere. 

FtG-initiativet (Forberedelse til Genbrug) skal sikre, at danske produkter opnår forlængede livscyklusser. Formålet med de to nye anlæg er nemlig at sikre stordrift med hensyn til identifikation og udsortering, så en langt større del af danskernes kasserede elektronik kan forlade affaldsstrømmen og komme tilbage på markedet efter reparation og rengøring – og med minimum seks måneders garanti og to års returret.

Forlænget levetid understøtter Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi

Med de nye anlæg går Elretur langt videre end det ansvar, der er pålagt producenterne via producentansvaret. Stena Recycling, HJHansen Recycling Group og Elretur ønsker nemlig at bruge deres samlede kompetencer til at påtage sig yderligere samfundsansvar for de elektriske og elektroniske produkters klima- og miljøpåvirkning.

”Dette er ikke et ansvar, som vi er blevet pålagt. Det er en opgave, vi påtager os, fordi det er det rigtige at gøre og fordi, vi kan se, at vi kan komme et skridt nærmere den cirkulære økonomis kerne ved at forlænge levetiden på produkterne,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur.

Alt dette bliver muligt med de to ”First Treatment-anlæg”, der er Danmarks første af sin art, og som understøtter Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi samt FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Electronic Reuse & Recycling A/S kommer til at ligge i Middelfart og Loop Electronic A/S i Roskilde. Begge steder har en god infrastruktur, og man er tæt på behandlingsanlæg. 

”For at finde frem til de mest optimale processer, har vi igennem længere tid, både i Middelfart og i Roskilde, testet forskellige teknologier og fremgangsmåder, og jeg forventer, at anlæggenes særlige procesteknologi og volumen vil sætte nye standarder i Europa og placere Danmark helt fremme i førergruppen indenfor europæisk genbrug af elektronik og el-produkter,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Anlæggene kommer til at beskæftige op mod 80 personer og koste et to cifret millionbeløb pr. anlæg. Allerede i dag driver partnerne demonstrationskolonner, hvor processer og metoder afprøves i stor stil. De færdige anlæg er i drift i 2024.

Udover mere direkte genbrug vil de nye FtG-anlæg også bidrage til mere komponentgenbrug. Produkter, der ikke kan genbruges, vil blive adskilt i fragmenter, så vi efterfølgende kan anvende de metaller, plast og andet, der indgår i nutidens elektronikprodukter. Selvom produkterne starter som elektronikaffald, kan de neddelte fragmenter ende med at blive genanvendt i andre elektronikprodukter eller måske smykker og andre produkter. Det helt afgørende er, at elektronikaffaldet skifter status fra ”affald” til ”genanvendelige komponenter”, ”råstoffer” og ”metaller”.

Miljøgevinster og bæredygtig forretning

Adm. direktør i HJHansen Recycling Group, Mogens Bach Christensen ser frem til at etablere ”First Treatment” anlægget i samarbejde med Elretur.

”Vi vil sætte fokus på – og fart i genbrugsprocessen. Og det er en nødvendighed, at mere genbruges, så Danmarks klimaaftryk mindskes. Genbrug af kasseret elektronikudstyr kan give store besparelser på CO2-udslippet. Primært fordi der spares værdifulde og meget energikrævende ressourcer i produktionen af nye anlæg. Med de nye FtG-anlæg får vi i Danmark en unik mulighed for at øge- og forbedre mængden af kasserede produkter, der kan genbruges.”

Product Area Manager hos Stena Recycling, Jakob Høy Thomsen er på linje med sin kollega. ”Baseret på de erfaringer vi har fra lignende anlæg i Sverige og Norge, vil vi kunne identificere, udsortere, reparere og videresælge brugte funktionsdygtige elektronikprodukter mere effektivt og hurtigt. Udover CO2-besparelserne ved genbrug, vil vi også opleve store CO2-besparelser på en optimering af hele logistikken i værdikæden. Det er win-win for alle involverede parter.”

Ifølge Elreturs analyser vil de to nye ”First Treatment” anlæg fx kunne løfte det direkte genbrug af hårde hvidevarer til 3.500 tons. Det svarer til en mangedobling. Samtidig er der et stort genbrugspotentiale i komponentgenbrug som elmotorer, harddiske, printkort, it- og teleudstyr og lignende.

Kommuner og private virksomheder er velkomne

Elretur, Stena Recycling og HJHansen Recycling Group byder kommuner og private virksomheder velkommen til benytte anlæggene til håndtering af deres brugte elektronik. De gamle smartphones, lap tops og andre produkter med personoplysninger bliver håndteret af godkendte operatører, der sikrer, at datasikkerheden ikke bliver kompromitteret og GPDR-reglerne overholdt. Desuden vil man kunne få en rapport, der fortæller hvor mange kg. elektronik, der er indsamlet, og hvilken CO2-besparelse, det svarer til.

LOOP Electronic A/S

Elreturs direktør Morten Harboe-Jepsen bliver bestyrelsesformand, og næstformand bliver Jakob Høy Thomsen, Product Area Manager hos Stena Recycling.

Electronic Reuse & Recycling A/S

Morten Harboe-Jepsen, Elreturs direktør, bliver bestyrelsesformand, mens Mogens Bach Christensen, adm. direktør HJHansen Recycling Group bliver næstformand.

Begge selskaber får derudover yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Kort om anlæggene

  • Anlæggene ejes og drives af HJHansen Recycling Group, Stena Recycling A/S og Elretur.
  • Investeringen i anlæggene er et tocifret millionbeløb.
  • Placeringen af de to nye anlæg i henholdsvis Roskilde og Middelfart sikrer en nem og enkel adgang til infrastruktur, behandlingsanlæg og arbejdskraft.
  • Anlæggene kommer til at ligge sammen med behandlingsanlæg til restfraktioner.
  • Afhængig af byggetilladelser forventes anlæggene at bliver opført og tages i brug i 2024, og indtil da drives udsorteringen på demonstrationskolonner.

Baggrund

Producentansvaret

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment). Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område. Direktivet findes her.

Potentialevurdering

  • Potentialet for hårde hvidevarer, inkl. køl/frys, er i rapporten ”Kortlægning af genbrugelige hårde hvidevarer indsamlet som WEEE på kommunale genbrugspladser”, Econet for Elretur, august 2021, vurderet til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede produkter. Det svarer i runde tal til 60.000 apparater.
  • Småt-elektronik og skærme kan også genbruges i højere grad end i dag. Elretur vurderer, at 2-4 procent af produkterne kan genbruges, når de nye anlæg kommer i drift. Det umiddelbart lavere potentiale skyldes først og fremmest, at mange af de værdifulde genanvendelige komponenter i de mindre elektronikprodukter, såsom printkort og chips ikke vejer særlig meget, men er ganske værdifulde som ressourcer til erstatning for nyudvundne metaller. Der er altså et ikke ubetydeligt potentiale i komponentgenbrug, dvs. elmotor, harddisk, printkort og lignende.
Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

Cowi A/S har udviklet en rapport og klimaberegner for APPLiA Danmark (Danmark), Elretur (Danmark), Elektronikkbransjen (Norge), OmBrukt AS (Norge) og El-kretsen (Sverige). Modellen sætter tal på CO2-besparelsen ved genbrug og genanvendelse af forskellige elektroniske produkter.

 

Modellen viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer. I Danmark sparer Elreturs håndtering af elektronik således klimaet for cirka 73.000 ton CO2 i 2021. Potentialet for genbrug af elektronik svarer til cirka 33.000 danskeres årlige udslip af CO2.

 

Genbrug giver for alle fraktioner klimabesparelser i forhold til genanvendelse. For de fleste fraktioner giver det som minimum dobbelt op på besparelsen i forhold til genanvendelse. For slet ikke at tale om, at det selvsagt giver massive besparelser i forhold til forbrænding eller deponi.

Læs mere om CO2-besparelser her.

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af mere end 950 medlemmer.

Elretur er en nonprofitorganisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84% af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80%. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.

Se mere på www.elretur.dk & https://elretur.dk/mere-genbrug/forberedelse-til-genbrug-ftg/ 

Om HJHansen Recycling Group

HJHansen Recycling Group er en af Danmarks største genvindingsvirksomheder, der udover forarbejdning og genanvendelse af jern- og metalskrot, også genanvender råstoffer, oparbejder kabler, miljøbehandler biler og er eksperter inden for nedbrydning af vindmøller og metalkonstruktioner. Virksomheden fordeler sig over 24 lokationer i Danmark og Sverige, hvor de beskæftiger 220 personer. 

HJHansen Recycling Group havde i det seneste regnskabsår en omsætning på DKK 3,7 milliarder. 

H.J. Hansen Koncernen tæller også H.J. Hansen Vin. Virksomheden er grundlagt som en købsmandshandel i centrum af Odense i 1829. Koncernen er ejet af Jens Hempel-Hansen, som er 4. generation i Hempel-Hansen familiens ejerskab.   

Se mere på https://www.hjhansen.dk/ 

Om Stena Recycling A/S

Stena Recycling er en del af Stena Metall-koncernen med syv forretningsområder mere end 200 steder i ni lande. Koncernen har en nettoomsætning på knap 43.500 MSEK. Hvert år genvinder og forædler Stena Metall 6 mio. ton affald og udtjente produkter samt forsyner sine kunder med nødvendige råvarer. Gennem forskning og udvikling arbejder vi på at imødegå fremtidens udfordringer med nye bæredygtige løsninger. Stena Metalls knap 3.700 medarbejdere arbejder tæt sammen med partnere og kunder for at skabe værdi, både ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, for miljøet og for hele samfundet.

Se mere på https://www.stenarecycling.dk/ 

Yderligere oplysninger

  • Morten Harboe-Jepsen, direktør Elretur og bestyrelsesformand i Electronic Reuse & Recycling samt Loop Electronic A/S, +45 4031 8187, mhj@elretur.dk  
  • Mogens Bach Christensen, adm. direktør HJHansen Recycling og næstformand i Electronic Reuse & Recycling, + 45 2148 5710, mbc@hjhansen.dk 
  • Jakob Høy Thomsen, Product Area Manager, Stena Recycling samt næstformand i Loop Electronic A/S, +45 2524 9192, jakob.hoy.thomsen@stenarecycling.com 

Billeder og illustrationer

Vedlagt.