Nyhedsbrev

Lovgivning og mere information

Har du brug for at se nærmere på den konkrete lovgivning om producentansvaret? Vi har samlet de centrale direktiver, love og bekendtgørelser til dig her.

Elektronik (WEEE) lovgivning

Producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter blev på baggrund af EU´s WEEE direktiv (Waste of Electronic and Electrical Equipment) indført i Danmark i 2006.

EU-direktivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter deres egen nationale lovgivning. I praksis er der derfor forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for WEEE i Danmark reguleres af følgende lovgivning:

Batterier

Producentansvaret for batterier blev på baggrund af EU´s Batteridirektiv indført i Danmark med virkning fra 1. januar 2009.

EU-direktiverne indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for batterier i Danmark reguleres af følgende lovgivning:

Du kan desuden læse mere på mere på Dansk Producentansvars hjemmeside her

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?