Nyhedsbrev

Vi køber elektronik som aldrig før – og husker, at det gamle skal til genbrug

Vi køber og skrotter i samme takt

Under coronakrisen er danskernes køb af elektronik steget betragteligt – det samme er de mængder elektronik, forbrugerne afleverer på landets genbrugspladser.

Danskerne har under corona svunget Dankortet både i fysiske og online elektronikbutikker. Fra januar 2020 til oktober har danskerne sammenlignet med 2019 købt 22% flere skærme, højtalere og lignende.  Tallene er fra analyseinstituttet GfK.

Samtidig er mængderne af skærme indleveret på landets genbrugspladser steget med 21%. Når der købes ny skærm, ryger den gamle til genbrug i stedet for at blive gemt væk på loftet. Generelt har Elretur, som står for indsamling af elektronik på mange af landets genbrugspladser, oplevet en betydelig stigning i de mængder af elektronik, som danskerne har afleveret under corona-krisen.

”Det er meget glædeligt, at danskerne køber og skrotter i samme takt. Det betyder, at vi som producenter kan sørge for en ansvarlig håndtering af vores produkter, når de er udtjente. Vi ser, at der i stigende grad eksperimenteres med fx genanvendt plast i elektronikprodukterne.” udtaler Henrik Egede, direktør for APPLiA Danmark.

Genanvendelsesprocenten

For skærme er genanvendelsesprocenten 95% og for småt elektronik er det 87% af de anvendte råmaterialer, som ender i nye produkter. Morten Harboe-Jepsen, direktør for producentansvarsordningen Elretur, hilser derfor også den nye tendens velkommen:

” For at få elektronikken ud at leve igen i nye produkter, skal den gamle elektronik ud af skufferne og ind i de rigtige affaldsstrømme. Det er vigtigt at sortere både elektronik og batterier, og ikke bare aflevere dem i sit almindelige husholdningsaffald. Det tyder det på, at danskerne er blevet bedre til at huske, og det er vi meget glade for. Vi håber, at tendensen forsætter i juletiden, hvor der ofte lægger en del hårde pakker under juletræet.”.

Vi køber elektronik som aldrig før

Faktaboks

  • APPLiA Danmark er en forening for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater. APPLiA Danmark varetager sine mere end 20 medlemmernes fælles interesser. Læs mere på: https://www.applia-danmark.dk/
  • Elretur er en non-profit kollektiv ordning og Danmarks største kollektiv ordning med ansvaret for indsamling, genbrug genanvendelse og miljøansvarlig bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier fra størstedelen af landets genbrugspladser. Elretur har over 800 medlemmer, som tæller små, mellemstore og store importører og producenter af elektronik og batterier. Elretur håndterer medlemmernes producentansvar. Læs mere på: Elretur.dk
  • Genanvendelsesprocenter: For forskellige kategorier af udtjent elektronik og batterier kan ses på dpa-system.dk/statistisk

For yderligere oplysninger kontakt venligst

  • direktør Henrik Egede, APPLiA Danmark på mobil 21 74 82 66 / he@applia-danmark.dk
  • direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen på 40 31 81 87 / mhj@elretur.dk