Nyhedsbrev

Pressemeddelelse: Elretur vil indsamle og genanvende emballage

Elretur vil indsamle og genanvende emballage

Danmarks største kollektivordning for genanvendelse og genbrug af el produkter, non-profit-organisationen Elretur, vil nu bruge sin betydelige erfaring og logistiske set-up til også at indsamle, genbruge og genanvende de enorme mængder emballage som importører og producenter bruger hvert år for at sikre, at borgere og virksomheder får ubeskadigede produkter.

”E’et” i Elretur kommer også til at stå for Emballageretur. Danmarks største kollektivordning for indsamling, genanvendelse og genbrug af el-artikler vil nu anvende sin betydelige erfaring og store netværk blandt genbrugsaktører i Danmark for at sikre, at så meget som mulig emballage bliver genanvendt, genbrugt eller miljøansvarligt bortskaffet. 

Fra 1. januar 2025 får producenter og importører ansvaret for at sikre, at deres produkters emballage kommer ud af affaldsstrømmen og bliver genanvendt. Det bliver en stor udfordring for virksomhederne. Men denne udfordring er Elretur klar til at løfte af virksomhedernes skuldre. Elretur er i fuld gang med at forberede strukturering og organisering af producentansvaret på emballage, der får sin egen økonomi, samtidig med at der fortsat er fuld fokus på Elretur.

Elreturs eksisterende set-up gør nemlig, at man nemt og effektivt kan udnytte de åbenbare synergier mellem indsamlingen og behandlingen af el-artikler og de kommende mængder af emballage. Elreturs systemer sikrer i dag sporbarheden af de kasserede el-artikler. Disse systemer kan også anvendes på det nye emballageområde, så vi sikrer, at vi kan følge emballagens vej ind og ud af affaldsstrømmen. Så emballagen bliver genanvendt og ikke ender som skrald i naturen.

Logistikken er på plads

”Elretur har allerede indsamlings- og håndteringslogistikken på plads. Og vi har erfaringen og et kæmpe netværk indenfor affaldsområdet i Danmark og udlandet. Så vi kan allerede fra dag 1 sikre, at meget mere emballage tages ud af affaldsstrømmen og genanvendt. Til gavn for miljøet, for virksomhederne og for befolkningen,” siger adm. direktør i Elretur, Morten Harboe Jepsen.

Elretur vil tilbyde at håndtere og genanvende emballage ikke alene for foreningens mere end 950 medlemmer, men for alle danske virksomheder, som producentansvaret kommer til at berøre. 

Miljøstyrelsen vurderer, at ca. 41.000 virksomheder bliver omfattet af det nye producentansvar.  Myndighederne indfører de nye regler for at sikre at langt mere emballage end i dag bliver genbrugt eller genanvendt. Så vi kan nedsætte miljøbelastningen og gøre CO2 aftrykket væsentligt mindre. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhederne under ordningen for producentansvar får en regning på minimum 2,3 mia. kr. årligt

Ligner reglerne for genbrug af el-artikler

De nye regler for emballage minder meget om de regler, der allerede er gældende for producenter og importører af el-artikler, og derfor ser Morten Harboe-Jepsen meget positivt på mulighederne for at håndtere de store mængder emballage og sikre den højest mulige genbrugs- og genanvendelsesprocent. 

”Hele Elreturs organisation er i forvejen dimensioneret til at indsamle, håndtere, genbruge og genanvende materialer. Så vi er 100% klar til at håndtere emballagen, når kalenderen siger 1. januar 2025,” siger Morten Harboe-Jepsen. 

Elretur starter nu arbejdet med at forberede organisationens systemer, så organisationen kun behøver at trykke på knappen den 1. januar 2025 for at håndtere og genanvende emballageprodukterne. Morten Harboe-Jepsen opfordrer alle genbrugsaktørerne til samarbejde. 

”Elreturs arbejder for at sikre Danmark en global førerposition i verden for genbrug og genanvendelse. Denne målsætning kræver imidlertid, at alle genbrugsaktører samarbejder. Staten, kommunerne, videns institutioner og andre genbrugsaktører skal samle kræfterne for at gøre Danmark til det foregangsland indenfor genbrug, som vi har potentialet til at blive. Dette samarbejde bakker Elretur fuldt op om,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Bekendtgørelsen for det nye producentansvar ventes at komme i 2023. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen på mobil +45 4031 8187 eller mobil mhj@elretur.dk  

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af mere end 950 medlemmer.

Elretur er en non-profit-organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.