Nyhedsbrev

EMBALLAGERETUR KAN HJÆLPE DIG MED PRODUCENTANSVAR FOR EMBALLAGE

Producentansvaret for emballage træder i kraft i Danmark 1. januar 2025. Det vil betyde, at producenterne får ansvaret for og omkostningerne til håndtering af emballage. Elretur har derfor udvidet vores kollektive ordning til også at omfatte emballage, som håndteres af Emballageretur. Siden 2005 har vi  håndteret producentansvaret for elektronik og batterier på vegne af mere end 950 medlemmer, derfor har vi både den nødvendige erfaring og synergimuligheder til effektivt at hjælpe virksomheder, der bliver omfattet af producentansvar for emballage.

Her på siden finder du oplysninger om, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om producentansvaret for emballage. Reglerne er ikke på plads endnu, så tilkendegiv allerede nu din interesse, hvis du vil holdes opdateret og have hjælp til at blive klar til det kommende producentansvar.

Bliv klædt på til det kommende producentansvar

Emballageretur vil gerne give dig sikkerhed for, at din virksomhed kan blive klar til det kommende producentansvar for emballage. Derfor sørger Emballageretur for at følge udmøntningen af reglerne på området tæt og oversætte dem til, hvad det konkret vil kræve af jer som virksomhed.

Samtidig vil vi tydeliggøre, hvilke af pligterne, vi kan håndtere i vores kollektive ordning, og som I derfor ikke behøves at bekymre dig om. Der vil også være rig mulighed for at være med til at forme vores kollektive ordning på emballageområdet, hvis du ønsker det.

Ligesom Emballageretur vil kontakte dig bl.a. for at være sikre på, at vi tilpasser informationen til jeres behov.

Skriv dig op her

Hvad er producentansvar?

Producentansvar betyder, at alle producenter (ofte ikke den faktiske emballage producent- se mere her) har et ansvar for deres emballage gennem hele livscyklussen også, når emballagen bliver til affald.

Formålet er at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlig emballage, og øge genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af den udtjente emballage.

Implementeringen af producentansvar for emballage vil med andre ord betyde, at ansvaret for og omkostningerne til håndtering af emballage vil blive flyttet til producenterne.

I dag er der allerede producentansvar for elektronik, batterier og lyskilder.

Producentansvar for emballage

Læs vores onepager og få lynhurtigt et overblik over producentansvaret, og find ud af hvordan du skal forholde dig til de nye regler.

Kommer vi til at være omfattet?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ”producenten” i lovgivningen om producentansvaret ofte ikke vil være emballagefabrikanten. Med miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at producentansvaret for emballage skal placeres hos den aktør i værdikæden, der har størst indflydelse på emballagens udformning.

glas uden tekst

Hvad betyder det kommende producentansvar for emballage for os?

Når producentansvaret for emballage træder i kraft, vil ansvaret for- og omkostningerne til håndtering af emballage blive flyttet til producenterne. Det betyder, at omfattede virksomheder vil være forpligtet til at indsamle og behandle emballageaffald ligesom de vil få en rapporterings- og oplysningspligt. I kan gøre det nemt ved at tilmelde jer Elreturs kollektivordning, fordi Elretur kan optimere hele processen med indsamling, behandling genanvendelse af emballagen. I kan yderligere bringe omkostningerne ned ved at anvende en emballage, som er nem at genanvende.

Hvad kan vi bruge Elretur til?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning. Siden 2005 har vi erfaring med at håndtere producentansvaret på batterier og elektronik på vegne af mere end 950 medlemmer. Det giver os både et solidt videns grundlag og mulighed for at drage nytte af synergieffekter. Elretur er således en dreven aktør inden for genbrug, genanvendelse og alt den logistik, producentansvaret indebærer. I det hele taget bliver genanvendelse og genbrug både billigere og bedre, når vi står sammen om at løfte opgaven i en kollektiv ordning som Elretur.

lille emballage logo

Hvordan kan vi forberede os?

Der er en række ting I allerede kan gøre nu for at være forberedt, når producentansvaret for emballage træder i kraft. I kan fx få styr på jeres emballagedata og tænke over om jeres emballage kan gøres mere miljøvenlig. Hvis I har aktiviteter i andre EU-lande, kan I også skele til, hvordan jeres virksomhed håndterer emballage producentansvaret der. For interesserede virksomheder vil Elretur desuden løbende opdatere med ny information, efterhånden som producentansvaret begynder at tage form.

Andre spørgsmål?

Hvad vil implementeringen af producentansvaret for emballage koste? Hvor finder jeg lovgrundlaget og mere baggrundsviden? Hvilke typer af emballage er omfattet?