Nyhedsbrev

Hvad betyder det for os?

Producentansvaret for emballage træder i kraft i Danmark 1. januar 2025. Det er en implementering af EU’s emballage direktiv (EU 2018/852). Med implementeringen vil ansvaret for og omkostningerne til håndtering af emballage blive flyttet til producenterne.

Det er på nuværende tidspunkt kun den overordnede lovgivning, der er på plads og ikke de underliggende bekendtgørelser mv. Derfor er det ikke alle spørgsmål, der er afklarede på nuværende tidspunkt. Men producentansvaret forventes bl.a. at betyde, at virksomhederne får følgende forpligtelser.

Indsamlings- og behandlingspligt

Kommunerne vil fortsat være første indsamlingsled i forhold til emballage. Herefter får producenterne / kollektive ordninger det praktiske ansvar for affaldsbehandlingen af plastik, pap, metal og glas m.m. Producenterne skal godtgøre kommunerne min. 80 % af udgifterne relateret til indsamling samt sortering i fraktioner.

Producenterne og importørerne  (fx gennem en kollektiv ordning) sikrer behandlingen af affaldet og har både det finansielle og operationelle ansvar for at nå genanvendelsesmålene fastlagt på EU niveau.

Registreringspligt i producentregister

De producentansvarlige virksomheder skal registreres i Dansk Producentansvar (DPA).

Indberetningspligt

Producenterne skal ligeledes indberette emballagemængden sat på det danske marked. Netsalg er også omfattet.

Oplysningspligt

Producenterne skal oplyse kunderne om, hvordan de bortskaffer emballagen, muligvis både i form af information på emballagen og ved offentlige oplysningskampagner.

flerespørgsmålemballage

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.