Nyhedsbrev

Hvad kan vi bruge Elretur til?

Miljøansvarlig behandling af affald er formentlig ikke jeres kerneforretning – men heldigvis er det vores. Vi kan varetage mange af jeres forpligtigelser i det kommende producentansvar for emballage for jer, så I kan koncentrere jer om jeres forretning.

Indsamling, miljøansvarlig behandling, rapportering til myndighederne og forbrugeroplysning bliver en del af kravene til virksomhederne det kommende producentansvar for emballage. Det er heldigvis alt sammen krav, vi kan løfte bedre og billigere, når vi står sammen om opgaven i en kollektiv ordning som Elretur.

Elretur håndterer allerede producentansvaret for elektronik og batterier på vegne af mere end 950 medlemmer og har gjort det siden 2005. Derfor har vi både den nødvendige erfaring og synergimuligheder til effektivt at hjælpe virksomheder, der bliver omfattet af producentansvar for emballage.

Elretur er en dreven aktør inden for genbrug, genanvendelse og alt den logistik producentansvaret indebærer. Vi har allerede en medlemsservice, der er vant til at navigere i den komplekse lovgivning. Elretur har desuden et IT-system, der gør det nemt for dig at foretage de lovpligtige indberetninger og at få dine genbrug og genanvendelsestal retur fra os. Vi har også udviklet en CO-beregner, miljøemblemer og certifikater. Vi kan derfor bidrage til jeres bæredygtighedsarbejde og miljøprofil.

Hvis I sælger jeres produkter i andre EU-lande, kan weee Europe hjælpe jer med at sikre, at I overholder producentansvaret i hele EU samt Norge, Schweiz og UK. Med weee Europe kan I nøjes med to kontaktpunkter i stedet for op til 30 – ét hos Elretur, jeres lokale kollektive ordning, og ét hos weee Europe. Vi kan faktisk allerede nu hjælpe jer med adgang til weee Europe, hvis du sælger i andre EU-lande og herigennem er omfattet af producentansvaret for emballage.

emballage møregrøn

Hvordan kan vi forberede os?

Der er  ting i allerede kan gøre nu for at være forberedt, når producentansvaret for emballage træder i kraft. I kan fx få styr på jeres emballagedata.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.