Nyhedsbrev

Kommer vi til at være omfattet?

Hvem vil være omfattet?

Alle led i emballageforsyningskæden vil blive involveret i det kommende producentansvar for emballage. Men med miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at producentansvaret for emballage skal placeres hos den aktør i værdikæden, der har størst indflydelse på emballagens udformning. Det er for at sikre, at incitamenterne til at reducere materialeforbrug og til at designe emballager, som kan genbruges eller genanvendes rammer det rette sted.

Det forventes i praksis at medføre, at den producentansvarlige virksomhed (producenten) vil være den produktproducent, der fremstiller og emballerer et produkt (altså ’påfylderen’ af en emballage) eller en importør af et emballeret produkt i tilfælde af, at det emballerede produkt ikke produceres i Danmark.

Producentansvaret for emballage vil ligge hos den virksomhed i værdikæden, der tilgængeliggør det emballerede produkt på det det danske marked første gang, dvs. sætter det til salg overfor en slutbruger.

Hvor mange forventes at være omfattet?

Miljøministeriet estimerer, at omkring 41.000 virksomheder fordelt på 736 branchekoder vil være omfattet i Danmark.

Der bliver en administrativ bagatelgrænse på 8 tons emballage årligt per producent. Det vurderes, at omkring 8.000 virksomheder vil være omfattet, mens omkring 32.900 virksomheder ligger under bagatelgrænsen, svarende til at 92% af emballageaffaldet er fuldt omfattet.

Bagatelgrænsen er fastsat ud fra et hensyn om både at lette de administrative byrder for producenter med små emballagemængder, men samtidig understøtte producenternes incitamentet til miljødesign i størst muligt omfang. Dette indebærer, at producenter under bagatelgrænsen skal indberette færre oplysninger om de emballager, de sælger.

Producenter under bagatelgrænsen er fortsat omfattet af producentansvarets omkostninger til affaldshåndtering fx indsamling og genanvendelse. Hvorledes forpligtelsen for virksomheder under bagatelgrænsen vil blive udmøntet i praksis, vides endnu ikke.

Den fulde aftaletekst kan læses her.

I 2027 laves en evaluering af den administrative bagatelgrænse, og på den baggrund drøftes det, om bagatelgrænsen skal flyttes.

Bagatelgrænser i andre lande

I Danmark bliver der som nævnt en bagatelgrænse på 8 tons emballage årligt per producent. I andre lande gælder andre bagatelgrænser. Her ses nogle eksempler:

  • Belgien: Lav bagatelgrænse. Kun virksomheder der bringer mere end 300 kg emballage på markedet om året er omfattet.
  • Holland: Høj bagatelgrænse. Kun virksomheder der bringer mere end 50.000 kg emballage på markedet om året er omfattet.
  • Norge: Virksomheder der sætter min. 1000 kg. emballage pr. fraktion (pap, papir, EPS-emballage og plastik er omfattet).
  • Sverige og Tyskland: Ingen bagatelgrænse.

Du kan læse om hvilke emballagetyper, der vil være omfattet her.

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.