Kommer vi til at være omfattet?

Hvem vil være omfattet?

Alle led i emballageforsyningskæden vil blive involveret i det kommende producentansvar for emballage. Men med miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at producentansvaret for emballage skal placeres hos den aktør i værdikæden, der har størst indflydelse på emballagens udformning. Det er for at sikre, at incitamenterne til at reducere materialeforbrug og til at designe emballager, som kan genbruges eller genanvendes rammer det rette sted.

Det forventes i praksis at medføre, at den producentansvarlige virksomhed (producenten) vil være den produktproducent, der fremstiller og emballerer et produkt (altså ’påfylderen’ af en emballage) eller en importør af et emballeret produkt i tilfælde af, at det emballerede produkt ikke produceres i Danmark.

Producentansvaret for emballage vil ligge hos den virksomhed i værdikæden, der tilgængeliggør det emballerede produkt på det det danske marked første gang, dvs. sætter det til salg overfor en slutbruger.

Hvor mange forventes at være omfattet?

Miljøministeriet estimerer, at omkring 41.000 virksomheder fordelt på 736 branchekoder vil være omfattet i Danmark. Hvorvidt en virksomhed bliver omfattet af producentansvar i udvalgte scenarier, kan der ikke siges noget om endnu. Det vil afhænge af, om der indføres en tærskel (bagatelgrænse), som vi kender fra andre lande.

Bagatelgrænser i andre lande

  • Belgien: Lav bagatelgrænse. Kun virksomheder der bringer mere end 300 kg emballage på markedet om året er omfattet.
  • Holland: Høj bagatelgrænse. Kun virksomheder der bringer mere end 50.000 kg emballage på markedet om året er omfattet.
  • Norge: Virksomheder der sætter min. 1000 kg. emballage pr. fraktion (pap, papir, EPS-emballage og plastik er omfattet).
  • Sverige og Tyskland: Ingen bagatelgrænse.

Du kan læse om hvilke emballagetyper, der vil være omfattet her

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.