Nyhedsbrev

Hvordan kan vi forberede os?

Der er en række ting, I allerede nu kan gøre for at være forberedt, når producentansvaret for emballage træder i kraft.

Rapporteringskrav og jeres forberedelse

For at kunne leve op til rapporteringskrav og indberetningspligt i det kommende producentansvar for emballage, kan I med fordel allerede nu få styr på jeres emballagedata; fx hvilke typer emballage bruger i? Hvor meget vejer den? Hvilke materialer er den lavet af?

Miljøgraduerede bidrag og jeres forberedelse

Udover rapportering vil der fremadrettet også komme krav om miljøgraduerede finansielle bidrag, som producenterne skal honorere, og de kollektive ordninger skal håndhæve. Dette skyldes bl.a., at kravet om eco-design er skærpet med den seneste revision af emballagedirektivet.

Således skal en producent kunne redegøre for, om en emballage er genanvendelig eller ikke-genanvendelig. Tanken er, at en producent gennem graduerede bidrag, gives et incitament til at anvende de emballagematerialer, der lettest lader sig genanvende. Derfor kan det allerede nu give mening for jer at overveje, om I kan gøre jeres emballage mere miljøvenlig, da det sandsynligvis vil reducere jeres omkostninger, når producentansvaret for emballage træder i kraft. Det kan fx være ved at bruge flere genanvendte og genanvendelige materialer, reducere mængden af emballage og så vidt muligt undgå blandingsmaterialer, eller ved at overveje, om jeres emballage kan genbruges. Hvis I anvender plast i jeres emballage, bør I også være opmærksomme på, at nogle plasttyper forventeligt vil medføre lavere miljøgraduerede bidrag end andre.

I den politiske aftale, der blev vedtaget af et bredt politisk flertal den 30. august, står der følgende om miljøgraduerede bidrag.

 

”Det grundlæggende økonomiske incitament i et udvidet producentansvar er, at en producents betaling til producentansvaret baseres på producentens emballageforbrug. Dette skal give et stærkt incitament til reduktion af emballagemængder. Som virkemiddel til at sikre, at flere emballager designes til genbrug eller genanvendelse, skal producenters betaling til kollektive ordninger miljøgradueres efter de forskellige emballagematerialers miljøpåvirkning. Derved får producenterne et reelt og markant økonomisk incitament til at designe miljørigtige emballager med henblik på genbrug og effektiv genanvendelse. Aftalepartierne noterer sig dog, at rammerne for producenternes betaling og de miljøgraduerede bidrag skal udformes, så producenternes samlede betaling ikke overstiger de faktiske omkostninger til affaldshåndtering”.

Betalingsbidraget fra producenterne fastsættes på baggrund af en opgørelse af de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold hos kommuner og stat.

Da reglerne for miljøgraduerede bidrag ikke er udformet endnu, er der af gode grunde heller ikke retningslinjer, der tager udgangspunkt i disse. Det kan dog være en fordel for jer at orientere jer i eksisterende guidelines på området fx designguiden udviklet af Forum for cirkulær plastemballage og DagSams emballageguide. I Elretur drøfter vi også gerne konkrete udfordringer med jer, så kontakt endelig Emballageretur, hvis I har spørgsmål.

Aktiviteter i andre EU-lande og jeres forberedelse

Danmark er et af de sidste lande i EU, der implementerer producentansvar for emballage. Da der hidtil ikke har været emballagerapporteringskrav for danske virksomheder, som vi kender det fra EU og de andre nordiske lande, f.eks. Norge, Sverige og Finland, vil det for virksomheder med europæisk eller nordisk base være en god ide at forberede sig som virksomhed og se, hvilke procedurer og krav, der findes i disse lande.

Lad Emballageretur hjælpe jer

Skriv jer op til at få mere information, så vil Emballageretur sørge for løbende at holde jer orienteret, når der sker nyt indenfor udformningen af det kommende producentansvar for emballage. Når producentansvaret træder i kraft, vil Elretur desuden kunne håndtere mange af de forpligtelser og opgaver, I ellers vil skulle varetage som virksomhed. Læs mere her

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.