Nyhedsbrev

Sådan designes emballage til genanvendelse

Sådan designes emballage til genanvendelse

genbrugs cirkel embaalgeFor at emballagen kan blive en del af den cirkulære økonomi, skal den designes til materialegenanvendelse. Det vigtigste at huske på, når din virksomhed skal optimere produktemballagen, er:

  • Brug monomateriale (herved forstås et materiale, der består af en enkelt type materiale) – undgå således at blande pap og plast.
  • Brug sekundært råmateriale/genanvendt inputmateriale, hvor det er muligt. Det sparer CO2 at bruge genanvendt plast.
  • Sæt etiketter på i samme materiale, som plasttypen i emballagen er lavet af.
  • Vælg genanvendelige plasttyper. Fx vil plasttyperne PP og PE blive genanvendt i husholdningsaffaldet, og EPS blive indsamlet og genanvendt på genbrugspladserne

Nedenfor ses nærmere på, hvordan du kan designe og optimere forskellige typer emballage, henholdsvis brunt papir og pap, plastemballage, glas og metal samt EPS (EPS er en forkortelse for ”ekspanderet polystyren”, som er en termoplast og en celleplast, der består af helt op til 98% luft og kun 2% polystyren. Populært kaldet flamingo).

Hvis du vil vide mere om de mange ord og termer, der er forbundet med plastproduktion, henvises til ”Det Store Plastleksikon”, der er et online opslagsværk. Til en lang række af de forskellige udtryk

SalgsemballageBrunt papir og emballagekarton

For at brunt papir og emballagepap kan genanvendes, skal materialet gennemgå en mekanisk eller kemisk proces. Processen nedbryder pap og papir til cellulosefibre, så de kan genbruges i nye pap- og papirprodukter. Alle forurenende stoffer, der kommer ind i denne proces, skaber problemer, for eksempel plast- eller tapeetiketter.

Ved design af brunt papir og emballagepap til genanvendelse bør der anvendes så få komponenter som muligt, der er lavet af andet end fibre. Det betyder, at plast, metal og/eller farve ikke bør anvendes sammen med denne fraktion. Ved at minimere disse komponenter reduceres også energiforbruget i genanvendelsesprocessen, hvilket sænker omkostningerne forbundet med genanvendelse. Derudover bliver selve processen lettere at gennemføre.

Plastemballage

Det er vigtigt at designe plastemballage til genanvendelse. Plast er et paraplyord og indeholder flere forskellige plasttyper, for eksempel:
PET (polyethylenterephthalat) er let genanvendelig termoplast, der bl.a. bruges til sodavandsflasker.

LDPE (low-density polyethylen) er et termoplastisk materiale, der i forhold til andre polyethylener er meget sejt og fleksibelt. Derfor bliver materialet bl.a. brugt til at fremstille bæreposer og emballage til sixpacks.

HDPE (high-density polyethylen) er et termoplastisk materiale, der i forhold til andre polyethylener er meget formstabil og modstandsdygtigt overfor fugt. Derfor bliver materialet bl.a. brugt til at fremstille dunke, benzintanke og affaldsspande.

De forskellige plasttyper har alle deres egen værdikæde fra produktion til genbrug. At finde et godt design til plastemballage til dit produkt kan derfor virke kompliceret, men tre enkle tiltag kan have stor betydning:

1. Brug sekundært råmateriale/genanvendt inputmateriale, hvor det er muligt

Sekundære råmaterialer er affald, der er blevet materialegenanvendt. Et eksempel er polyethylen, som er den mest anvendte plasttype, der er lavet af omsmeltet plastaffald såsom plastposer og anden plastemballage.

Ved at bruge sekundære råvarer, hvor det er muligt, kan man udnytte affaldet som ressource bedre. Og dermed være med til at sikre, at ressourcerne bliver længere i produktionskredsløbet, hvilket er kernen i den cirkulære økonomi. En vigtig faktor for at udløse potentialet i den cirkulære økonomi er, at erhvervslivet og befolkningen efterspørger genanvendte råvarer. Efterspørgsel er nødvendig for at skabe et stabilt marked for denne type materiale.

Det første tip til CO2-besparende emballage er derfor at bruge sekundære råmaterialer.

2. Brug klar plast på hovedemballagen og begræns print og tryk

Det er nemmest at genanvende klar og ren plast. Plast med farve, farvetryk eller tilsætningsstoffer er sværere at sælge som genanvendt materiale.

Anbefaling nummer to er derfor at bruge klar plast på hovedemballagen. Farver, logoer og markedsføring bør kun bruges på etiketter og omslag. På den måde kan det meste af emballagen sendes til materialegenanvendelse.

3. Brug monomateriale

Vores anbefaling nummer tre er kun at bruge monomateriale materialer som hovedemballage og “ekstra emballage”.

Fx indeholder en yoghurt både en kop, et låg og måske en ske – og disse smides også ofte sammen. Så er det vigtigt, at al plastemballagen er lavet af én og samme type plast eller let kan adskilles i materialetyperne. Så bliver hele emballagen nemmere sorteret fra, omdannet og genanvendt som ren PET, PP, HDPE eller LDPE.

glas med tekstGlas og metal

For glas- og metalemballage er anbefalingen enkel: Glas- og metalemballage skal renses og kildesorteres, inden de leveres til genbrug. Derfor er det vigtigt at anvende etiketter med vandopløselig lim, som let går af ved vask, så ”den rene strøm” af glas og metal ikke forurenes.

EPS (ekspanderet polystyren)

EPS-emballage er et godt udgangspunkt for genanvendelse. Anbefalingen er her som for glas og metal, samt pap og papir. Undgå forurenende stoffer. Ren EPS uden farve, tilsætningsstoffer og anden markedsføring direkte på emballagen genanvendes lettere til ny EPS.

I EU’s nye handlingsplan for cirkulær økonomi forventer vi at se en række tiltag, der om kort tid vil stille nye krav til danske producenter og importører af emballage.

Designguide skal sikre mere genbrug og genanvendelse af plastemballage

Hvordan designer man plastemballage, så den bliver mere bæredygtig? Det spørgsmål får man svar på i ’Designguide – Genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere’, som vi kan anbefale. Guiden er udviklet af Plastindustrien i et tæt samarbejde med bl.a. en række emballageproducenter, Arla Foods og Danmarks Naturfredningsforening.

Designguidens vision er at styrke markedet for genanvendelse af plastemballage og gøre Danmark til et globalt foregangsland for cirkulær genbrug og genanvendelse af plastemballage.

Emballage til privat forbrug har to primære funktioner – at beskytte et produkt under transport fra producent til forbruger samt at videregive vigtige produktinformationer til forbrugeren. Når forbrugeren er færdig med at anvende produktet i emballagen, bliver emballagen værdiløs for forbrugeren og bortskaffes.

Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande, men det skal i højere grad designes til at forblive en værdifuld ressource, hvor enten emballagens eller materialets egenskaber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb.

Om designguiden forklarer Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

– Designguiden går kort fortalt ud på at give et indblik i de overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på, hvordan plastemballage bliver gjort nemmere at genbruge og genanvende. Som industri tager vi gerne et stort ansvar for at gøre plastemballagen mere bæredygtig, men der er i høj grad også brug for at forbedre indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald i Danmark.

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.