Smid ikke dine batterier
i skraldespanden!

Batterier indeholder nyttige råstoffer, som fx jern, mangan og tungmetaller – og de kan genanvendes. Aflevér derfor dine brugte batterier til genbrug. Så er du både med til at sikre, at vigtige råstoffer ikke går tabt, og at naturen og grundvandet ikke bliver forurenet.

Det sker der med dine brugte batterier

Det sker der med
dine brugte batterier

Din kommune sørger for at indsamle de udtjente batterier, hvorefter elretur henter dem og sørger for, at de bliver genanvendt. elretur sorterer batterierne efter deres kemiske sammensætning og sender dem derefter til forskellige specialanlæg andre steder i Europa, fx Nordtyskland, Finland, Frankrig og Polen, for at blive genanvendt.

Der findes ikke behandlingsanlæg for batterier i Danmark. Årsagen er, at det hverken miljømæssigt eller økonomisk kan betale sig at transportere de store mængder batterier, der bliver brugt i resten af Europa, til Danmark. Derfor er anlæggene placeret midt i Europa.

Her kan du aflevere
dine brugte batterier

Du kan altid aflevere brugte batterier på genbrugspladsen. Nogle kommuner har også indsamlingsordninger ved hustanden. Vælg din kommune og se mulighederne der, hvor du bor.

Vi sortere over halvdelen af vores batterier korrekt. Men hver gang vi sorterer to batterier rigtig, bliver ét batteri fejlsorteret, så der er rum til at gøre det endnu bedre. Læs mere i vores faktaark om fejlsorteringer.

Farvel Batteri - Smid ikke brugte batterier ud

6 gode råd

  • Smid ikke brugte batterier ud – aflevér dem til genbrug
  • Saml ikke store mængder derhjemme. Du har ikke gavn af dem – men det har miljøet, fordi vigtige råstoffer kan genbruges
  • Skift først batterier, når det er nødvendigt. Alt andet er spild af både ressourcer og penge
  • Opbevar nye og brugte batterier hver for sig – så har du styr på dem, der dur og dem, der skal afleveres
  • Tag batterierne ud af udstyr, som du ikke bruger i længere tid. Så lækker de ikke væske, som kan beskadige udstyret
  • Undgå, at batterier kommer i nærheden af åben ild – de kan eksplodere

Derfor er det en god idé
at aflevere brugte batterier

  • Brugte batterier er skadelige for naturen
  • Du er med til at sikre, at nyttige råstoffer som jern, mangan og tungmetaller bliver genbrugt
  • Hvis de ender i din skraldespand, bliver de brændt, og de gode råstoffer går tabt
  • Batterier, der afleveres, bliver sendt til anlæg,  hvor råstofferne bliver udvundet og genanvendt

Om kampagnen

Mange danskere er miljøansvarlige og er gode til at aflevere ting til genbrug. Men når det kommer til batterier, kan vi blive endnu bedre. Formålet med kampagnen er derfor at gøre danskerne endnu bedre til at aflevere deres brugte batterier. Så kan vi genbruge råstofferne i stedet for at bruge af jordens sparsomme ressourcer – og undgå unødig forurening.