Nyhedsbrev

Med nyt FtG-initiativ vil levetiden på elektronikaffald nå nye højder

Med nyt FtG-initiativ vil levetiden på elektronikaffald nå nye højder

Elretur lancerer en ny strategi for Forberedelse til Genbrug (FtG), som kan syvdoble genbruget af hårde  hvidevarer. Det vil understøtte Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi.

Når du smider et køleskab på genbrugspladsen, bliver næsten alle materialerne genanvendt til at lave nye  produkter. Men før det bliver en nødvendighed, bør flest mulige varer genbruges. Det vil sige, at varen  genopstår i samme form og funktion som tidligere. Derfor lancerer Elretur nu et spritnyt FtG-initiativ, der  netop skal sikre, at danske produkter opnår forlængede livscyklusser. Og det betyder, at produkterne skal  forberedes gennem kontrol, rengøring eller reparation. Således behøves der ikke yderligere forbehandling,  som hvis produkterne skal indtage nye former og funktioner. Alt dette vil Elretur nu gøre muligt med to  ’First Treatment-anlæg’ – Danmarks første af sin art.  

Og forberedelsen af produkter til genbrug kræver, ja, forberedelse, fortæller direktør i Elretur, Morten  Harboe-Jepsen:  

”Vi har arbejdet længe på at fastlægge en ny FtG-strategi. Der har været mange aktører og  samarbejdspartnere, der skulle koordineres med for at kunne nå hertil. Men nu er vi klar med en national  plan for FtG. Det vil sikre, at elektronisk affald får langt flere år på bagen. Det er et kvantespring inden for  affaldssortering, når produkterne lige så godt kan være til gavn for forbrugerne, og dermed klimaet,  gennem genbrug.” 

Vil kunne syvdoble genbruget af køleskabe

Danske forbrugere skifter hårde hvidevarer ud som aldrig før – ofte i forbindelse med flytning. Og det betyder, at der i dag indsamles mere end 24.500 stk. hårde hvidevarer til skrot. Heraf bliver ca. 430  tons genbrugt med få reparationer – eller blot et gennemsyn. Og her forventer Elretur ifølge Morten  Harboe-Jepsen at syvdoble genbruget til ca. 3.500 tons ved hjælp af de nye FtG-anlæg:  

”Nu vil der kunne blive genbrugt for eksempel syv gange så mange hårde hvidevarer som før. Det er virkelig  et stort skridt for vores affaldssektor. Faktisk det største inden for de seneste mange år.”  

Planen om FtG er udarbejdet med væsentlige indsigter fra en række projekter, hvor Elretur har udtaget genbrugsegnede produkter fra den indleverede WEEE (elektrisk og elektronisk affald) på bl.a. genbrugspladser for derefter at lade reparatører reparere og afsætte dem på det danske – eller EU’s indre –marked. Fremadrettet vil denne udsortering finde sted på såkaldte First Treatment anlæg, hvor der sker en struktureret tilgang til sorteringen, og som giver mulighed for at kontrollere aktørers adgang til WEEE’en og dermed stille minimumskrav til gensolgte produkter i form af kvalitet, reparation, garanti og  sporbarhed.  

Figuren kan hentes her: https://elretur.dk/presse 

Et behandlingsanlæg der vil sætte nye standarder for genbrug

Hårde hvidevarer, der bliver afleveret til skrot, vil i ca. hvert tiende tilfælde kunne genbruges med ganske få  reparationer. Og i en tid med stort fokus på klima og CO2-besparelser er dette netop en af de lavthængende  frugter, som Danmark med fordel kan plukke, fortæller Morten Harboe-Jepsen. Og netop det vil Elretur nu  gøre.  

”Vores medlemmer har taget rigtig godt imod initiativet. Sammen med myndighederne har vi et fælles  ønske om at bidrage til grønnere produktion og sikre producentansvaret gennem en kollektiv ordning, der  systematisk gør, at produkter såsom hårde hvidevarer opnår forlænget levetid. Og med vores First  Treatment-anlæg vil det nu være en mulighed at styrke Danmarks cirkulære økonomi,” fortæller Morten  Harboe-Jepsen. 

Genbrug er ikke genanvendelse

De fleste er måske ikke klar over, at der er en stor forskel på, om indleverede produkter genanvendes eller  genbruges. Mange materialer er man nødsaget til at genanvende grundet deres skadede tilstand, hvorfor man nedbryder materialerne for derefter at give dem en ny form og anvendelsesmulighed. Men ved  genbrug genopstår produktet i præcis samme form – og her er der en stor klimagevinst at hente.  

Derfor anslår også Henrik Egede, direktør i foreningen for producenter og importører af hvidevarer og  elektriske husholdningsapparater, APPLiA, at behandlings-anlæggene vil bringe mange af danskernes  indleverede produkter til nye tidsaldre:  

”Det fungerer sådan, at reparatøren, der erhverver sine produkter fra first treatment-anlæggene, overtager  garantiforpligtigelserne. Forbrugerne vil opleve adgang til et ordnet og kontrolleret genbrugsmarked, som  et alternativ til det nuværende genbrugsmarked. Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg har købt noget på  genbrug, som ikke har fungeret ordenligt. Det sørger vi nu for at ændre med dette initiativ, der forøger  levetiden på mange af produkterne. Kort sagt kan man altså stole på, at de genbrugsprodukter, man køber,  fungerer.” 

Det er ifølge Henrik Egede producenterne, der har ansvaret for, at deres produkter opnår denne  forlængede livscyklus. EU har bestemt de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet,  hvor bl.a. Danmark forpligter sig til at opnå en øget genanvendelse frem mod 2025. Da genbrug netop  tæller med i opgørelsen af genanvendelse, er det derfor vigtigt, at vi får indrapporteret disse mænger,  fortsætter han.  

Ansvar på forkant

Bag anlæggene står Elretur sammen med Stena Recycling og H.J. Hansen Recycling, der begge er erfarne  miljøbehandlingsvirksomheder og store operatører på markedet. Tilsammen har de besluttet at forberede  etablering af first treatment-anlæg i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Anlæggene kan stå klar i 2022.  Investeringen estimeres til et millionbeløb i at løse en opgave, der går videre end det ansvar, der er pålagt  producenterne via producentansvaret. Parterne ønsker nemlig at bruge deres samlede kompetencer til at  påtage sig yderligere samfundsansvar for de elektriske og elektroniske produkters klima- og  miljøpåvirkning. 

”Det her er ikke et ansvar, som vi er blevet pålagt. Det er en opgave, vi påtager os, fordi det er det rigtige at  gøre det og fordi, vi kan se, at vi kan komme et skridt nærmere den cirkulære økonomis kerne ved at  levetidsforlænge produkterne,” siger Morten Harboe-Jepsen og tilføjer, at Elretur er ved at få udarbejdet  nøjagtige beregninger af de CO2-besparelser, som det nye anlæg vil give anledning til. Som  tommelfingerregel giver det i snit en CO2e-besparelse på 70 procent, når man undgår at købe et nyt  produkt ved at genbruge et eksisterende produkt.

Baggrund: Potentiale vurdering

Hårde hvide hvidevarer, inkl. køl/frys: potentialet er i rapporten ”Kortlægning af genbrugelige hårde  hvidevarer indsamlet som WEEE på kommunale genbrugspladser”, Econet for Elretur, august 2021,  vurderet til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede produkter. Det svarer i runde tal til 60.000  apparater, baseret på indsamlede mængder i 2020. 

Småt elektronik og skærme kan også genbruges i højere grad end i dag. Elretur vurderer, at 2-4  procent af produkterne kan genbruges, når de nye anlæg kommer i drift. Det umiddelbart lavere  potentiale skyldes først og fremmest, at mange af de værdifulde genanvendelige komponenter i de  mindre elektronikprodukter, såsom printkort og chips ikke vejer særlig meget, men er ganske  værdifulde som ressourcer til erstatning for nyudvundne metaller. Der er altså et ikke ubetydeligt  potentiale i komponentgenbrug, dvs. elmotor, harddisk, printkort og lignende.