Genanvendelig viden

Genbrug, genanvendelse og miljøansvarlig håndtering af elektronikaffald og batterier er en stor global udfordring. Elretur igangsætter og deltager derfor i undersøgelser og analyser indenfor området.

Vi indsamler og videreformidler også viden om genanvendelse og genbrug af elektronik og batterier for at inspirere erhvervsliv og borgere til at sætte fokus på udfordringerne og få endnu mere ud af de mange udtjente produkter, der hvert år bliver til affald.

Få genanvendelig
viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Hvad sker der med udtjent elektronik og batterier på genbrugspladsen?

Hvad bliver der egentlig af udtjent elektronik og batterier, når det kommer på genbrugspladsen? Hvor meget bliver genanvendt i nye produkter eller nyttiggjort gennem forbrænding? Få svarene her:

Sorter batterier og elektronik rigtigt

Det er vigtigt, at sortere sit affald rigtigt, da det giver de bedste muligheder for genanvendelse og øger sikkerheden både i transporten og behandlingen af elektronik og batterier.

Affaldshierakiet og Elretur

Affaldshierarkiet rangerer forskellige former for affaldsbehandling alt efter, hvad der er den miljømæssigt bedste behandling. Elretur arbejder for at få behandlingen af elektronik og batteriaffald så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Vi har især fokus på at sikre mere og bedre genbrug og genanvendelse.

Mere genanvendelig viden

Der er andre end os, der ved meget om elektronikaffald og udtjente batterier. Derfor har vi samlet et udpluk af interessante rapporter og undersøgelser til dig her.