Nyhedsbrev

Affaldshirakiet og Elretur

Affaldshirakiet og ElreturHer kan du læse om affaldshierarkiet og Elreturs arbejde med genbrug og genanvendelse.

Affaldsforebyggelse

Den bedst tænkelige løsning for miljøet er helt at undgå affald. Det er desværre stadig ikke muligt at undgå affald. Vi har derfor brug for at behandle elektronikaffald og andet affald gennem de øvrige dele af affaldshierarkiet.

Genbrug

Det næstbedste trin i affaldshierarkiet er genbrug. Genbrug er, når et produkt let kan repareres eller måske blot renses, og derved forlade affaldskategorien og komme tilbage på markedet som brugbart produkt.

Sammen med andre aktører forventer Elretur i 2022 at etablere to nye såkaldte First Treatment anlæg i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Anlæggene vil optimere den måde vi identificerer og udsorterer kasserede el-artikler, som er velegnede til genbrug efter reparation, eller hvor komponenterne kan genanvendes i nye produkter.  Anlæggene vil bringe Danmark frem helt forrest i Europa.

Vi arbejder allerede for at øge genbrug gennem pilotprojekter med flere kommuner, affaldsselskaber og reparatører. Derudover har vi etableret et erfaringsudvekslingsforum for kommuner og affaldsselskaber, der enten arbejder med genbrug på elektronikområdet eller ønsker at starte noget op.

Gennem disse initiativer bidrager vi til et velfungerende, konkurrencedygtigt marked for genbrug af elektronikaffald, som understøtter:

  • cirkulær økonomi til gavn for miljøet og klimaet
  • forbrugersikkerhed og en god forbrugeroplevelse
  • klare, ensartede, stabile rammer for aktørerne

Genanvendelse

Det næste trin i affaldshierarkiet er genanvendelse.

I Danmark bliver langt det meste elektronikaffald (WEEE) genanvendt. Vores genanvendelsesgrad på tværs af de forskellige kategorier af elektronikaffald (WEEE-kategorier) er 74%. For samtlige kategorier ligger Danmark enten over eller på niveau med EU-målsætningen på området.

Genanvendelse af elektronikaffald og udtjente batterier er blandt andet vigtigt, fordi meget af affaldet indeholder metaller. Mange af metallerne er sjældne og ressourcekrævende at udvinde gennem minedrift. Vi sparer fx 87% CO2, når vi genanvender stål i stedet for at udvinde det til gavn for klimaet, miljøet og os alle sammen.

Flere metaller er en begrænset ressource. Hvis metallet først havner i de forkerte affaldsstrømme og brændes sammen, kan det ikke senere genanvendes. Måden vi håndterer ressourcerne idag, har derfor stor indvirkning på vores fremtid.

Elretur arbejder også for at sikre mere og bedre genanvendelse af elektronik affald og udtjente batterier. Det gør vi ved at have en løbende dialog med vores affaldsoperatører og ved at køre informationskampagner for at øge indsamlingen og korrekt sortering af affaldet. Har du fx set vores batterikampagne Fucker du stadig med batterierne?

Vi vil i mange år frem stadig have et stort behov for at genanvende. For selvom vi øger andelen af genbrug, vil de gamle elektronikprodukter til sidst ikke kunne repareres mere.  Så bliver det vigtigt at udvinde materialer fra elektronikaffaldet.  Vi skal derfor både øge andelen af direkte genbrug og samtidig passe godt på vores danske genanvendelsessystem.

Energiudnyttelse

Selvom dele af affaldet hverken kan genanvendes eller genbruges, kan vi stadig brænde det og udnytte energien herfra til opvarmning og el.

Deponi

Den sidste rest af affaldet kan hverken genanvendes, genbruges eller brændes. Det skal deponeres på miljøgodkendte anlæg. Det er en meget lille andel af elektronik- og batteriaffald (WEEE og BAT) fra Danmark, der deponeres.

Energiudnyttelse

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Genbrug og Elretur

Elretur arbejder med forskellige indsatser for at øge genbruget af elektronik.