Nyhedsbrev

Halvdelen af danskerne kender ikke til batteri-ordninger

Halvdelen af danskerne kender ikke til batteri-ordninger

44% af danskerne kender ikke til deres lokale ordning for indlevering af brugte batterier. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Elretur. Det er en stor barriere for den nationale indsamling af brugte batterier, der ellers er steget med 1.000 tons over en femårig periode, hvor mængden af solgte batterier dog samtidig også er øget. Til trods for, at det altså går bedre, er det stadig kun godt halvdelen af de brugte batterier, der indleveres til genanvendelse.

Kommunerne har nogle meget fleksible og bekvemme ordninger, som borgerne kan benytte sig af, når de skal aflevere deres brugte batterier til genanvendelse. Alle kan aflevere dem på genbrugspladsen. Hvis du bor i etageejendom, er der ofte en dedikeret beholder til brugte batterier eller en miljøkasse til såkaldt farligt affald. Hvis du bor i hus, tilbyder din kommune enten miljøkasseordning eller poseordning, hvor dine batterier placeres i en lukket pose oven på skraldespanden til restaffald. Men det er der bare rigtig mange, der ikke er klar over, viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget i januar 2022 på vegne af Elretur. Til spørgsmålet om kendskab til, om egen kommune har miljøkasse- eller poseordning, svarer 44% enten ’ved ikke’, eller at deres kommune ikke har nogen ordning. Men fakta er, at 97 ud af 98 kommuner tilbyder enten miljøkasse- eller poseordningen.

”Undersøgelsen taler sit tydelige sprog. At 44% ikke kender til ordningerne i deres kommune er umiddelbart en udfordring. Men den gode nyhed er samtidig, at det kan der gøres noget ved gennem øget information om de lokale kommunale ordninger. Danskerne vil nemlig rigtig gerne tage et medansvar for miljøet – også i forhold til genanvendelse af batterier,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur.

Indsamling øget med 1.000 tons på fem år

Elretur er Danmarks største kollektivordning og håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Organisationen har i en årrække samarbejdet med Bodil Jørgensen om at udbrede budskabet om, at de brugte batterier skal til genanvendelse og ikke i skraldespanden, for ellers ’fucker man med batterierne’. Vi danskere er da også blevet meget bedre til at aflevere vores brugte batterier. Således blev der i 2016 indsamlet 1.681 tons, mens vi i 2020 er helt oppe på 2.655 tons. Det er en stigning på 58%. Henover perioden er der dog også solgt flere batterier. I 2016 blev der solgt 3.939 tons, og i 2020 var det tal steget til 5.057 tons. Trods den store stigning i mængden af solgte batterier er indsamlingsprocenten alligevel generelt stigende (kilde: DPA-System). 

”Vi er på rette vej, og kan vi øge kendskabet til de gode ordninger rundt om i kommunerne, har vi en stor mulighed for tilsvarende at øge indsamlingen af brugte batterier væsentligt. Når en procent er lig med 50 tons, er det store tal, vi har med at gøre. Men det er de mange små bidrag i hverdagen, der tæller. Hvad du og jeg gør, når vi skifter batterierne i cykellygten eller kasserer ungernes udtjente legetøj,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur.  

Sådan kan batterierne indleveres i de enkelte kommuner

Hvordan du skal sortere og aflevere dine brugte batterier, kommer an på, hvor du bor og din boligform. Dog kan du altid tage dine batterier med på genbrugspladsen. Klik på dette link, hvis du vil vide mere om mulighederne i din kommune: https://elretur.dk/farvel-batteri/ (scroll ned på siden).

Faktaboks: Derfor skal batterier genanvendes

  • Brugte batterier er skadelige for naturen
  • Du er med til at sikre, at nyttige råstoffer som jern, mangan og tungmetaller bliver genbrugt
  • Hvis de ender i din skraldespand, bliver de brændt, og de gode råstoffer går tabt
  • Batterier, der afleveres, bliver sendt til anlæg, hvor råstofferne bliver udvundet og genanvendt
  • Flere fakta – se Nyt liv til brugte batterier 

Faktaboks: Udvikling inden for bærbare batterier 2011-2020

DPA-System: WEE, BAT og ELV-Statistik 2020
Forskel i markedsført og indsamlet, Bærbare batterier 2016-2020
Ton 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Markedsført 3.285 3.665 3.118 3.551 3.689 3.939 3.696 4.474 4.034 5.057
Indsamlet 1.567 1.501 1.398 1.533 1.587 1.681 1.983 1.978 2.249 2.655
Kilde: DPA-System 2021 (Gengivelse er kun tilladt med tydelig kildeangivelse)
Indsamlings-% 47,7% 41,0% 44,8% 43,2% 43,0% 42,7% 53,7% 44,2% 55,8% 52,5%

For yderligere information

  • Kontakt: Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur, på tlf. +45 40 31 81 87
  • Besøg: www.elretur.dk 

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 900 medlemmer. 

Elretur er en non-profit organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80 procent af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser.