Nyhedsbrev

Handlingsplan for cirkulær økonomi: Elreturs høringssvar

Den nye handlingsplan for cirkulær økonomi har netop været i høring.

Elretur er overordnet positive overfor handlingsplanens intention om at modernisere producentansvarsordningerne for elektronik og batterier med henblik på at fremme genbrug, genanvendelse, korrekt registrering og lettelse af de administrative byrder. Samtidig har vi gjort opmærksom på at realisme og inkludering af alle nuancer i opgørelser af genbrugspotentialet er vigtigt for at sikre, at de rigtige udfordringer adresseres og for at sikre, at indsatsen for genbrug målrettes områder og udstyr, der reelt kan genbruges. Det betyder blandt andet, at der ikke kun bør være fokus på de udfordringer, der er i forhold til at “source” elektronikaffald til genbrug men også på at skabe et tilstrækkelig stort afsætningsmarked. Generelt efterspørger Elretur mere fokus på tyveri, sorteringskvalitet og freeriding – sidstnævnte bl.a. ved, at det sikres, at det offentlige kun køber ind fra registrerede producenter.

Se Elreturs høringssvar her.