Nyhedsbrev

Faktura fra DPA

Faktura fra DPA

Faktura fra DPA

Udover miljøbidraget til Elretur skal I betale et årligt gebyr til det offentlige producentregister, DPA-System. Gebyrets størrelse er baseret på jeres solgte mængde produkter i det foregående kalenderår.

Gebyret består af et generelt gebyr for både udstyr til erhverv og husholdning, samt et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. På fakturaen vises derfor en linje for det generelle gebyr for både udstyr til erhverv og husholdning og en linje for tildelingsgebyret for udstyr til husholdning.

Er I registreret på flere WEEE-kategorier vil der være 1 (eller 2) linjer for hver kategori, som I er registreret på.

Det samme gælder for batterier, hvor der er et generelt gebyr for alle batterityper, samt et tillægsgebyr for tildelingen af bærbare batterier. På fakturaen vises derfor en linje for det generelle gebyr for alle batterier og en linje for tildelingsgebyret for bærbare batterier.

Hvis beløbet, som I skal betale, er mindre end 250 kr. for hhv. WEEE og batterier, vil I blive opkrævet et minimumsgebyr på 250 kr.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?