Nyhedsbrev

Forberedelse til Genbrug (FtG)

Med nyt FtG-initiativ vil levetiden på elektronikaffald nå nye højder

For at øge genbruget af hårde hvidevarer har Elretur lanceret en ny strategi for Forberedelse til Genbrug (FtG). Det vil understøtte Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi. 

Når du smider et køleskab på genbrugspladsen, bliver næsten alle materialerne genanvendt til at lave nye produkter. Men før det bliver en nødvendighed, bør flest mulige varer genbruges. Det vil sige, at varen genopstår i samme form og funktion som tidligere. Derfor har Elretur lancereret et initiativ inden for Forberedelse til Genbrug (FtG), der skal sikre, at danske produkter opnår forlængede livscyklusser. Det betyder, at produkterne skal forberedes gennem kontrol, rengøring eller reparation og garanti. Således behøves der ikke yderligere forbehandling, som hvis produkterne skal indtage nye former og funktioner. Alt dette vil Elretur nu gøre muligt med to ’First Treatment-anlæg’ – Danmarks første af sin art. 

Med sin nye FtG-strategi, som har krævet mange analyser og omfattende dialog med mange aktører og samarbejdspartnere, er Elretur klar med en national plan for FtG. Det vil sikre, at elektronisk affald får langt flere år på bagen. Det er et kvantespring inden for affaldssortering, når produkterne lige så godt kan være til gavn for forbrugerne, og dermed klimaet, gennem genbrug. 

Begrænsning af ressourceforbruget er afgørende for at opnå bæredygtig udvikling

Begrænsning af vores ressourceforbrug er helt afgørende for at opnå bæredygtig udvikling. Vi skal producere med færre ressourcer og genbruge mere. Genanvendelse af alle de materialer, vi allerede har udvundet, vil kunne nedbringe forbruget af nye materialer

Ifølge regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er det tid til at transformere den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi. Det vil sige, en økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter. Det kræver et paradigmeskifte, og det er Advisory Board’ets ambition, at Danmark bliver et foregangsland i denne omstilling, ved at gentænke den måde vi designer, producerer og forbruger på.

Det skal give danske virksomheder en konkurrencefordel og åbne nye markeder ved, at vi udvikler nye løsninger og opbygger knowhow, som vi kan eksportere.

Elreturs nye FtG-strategi skal ses i denne kontekst og som et naturligt forløb i forhold til samfundsudviklingen, da vi alle sammen er fokuseret på klimaet og samtidig sker det i forlængelse af en række forsøg med at forøge genbruget. Og nu vurderer Elretur, at vi er kommet så langt, at det giver mening at investere i de her anlæg og understøtte en cirkulær omstilling, hvor vi får mere genbrug af materialer, fremmer reparation og nye forretningsmodeller, og hvor skaber mulighed for genanvendelse af de produkter, der ikke kan genbruges. Alt sammen tiltag, som bidrager til at reducere de globale CO2-udledninger, som er forårsaget af udvinding og forarbejdning af materialer. 

Vil kunne syvdoble genbruget af køleskabe

Danske forbrugere skifter hårde hvidevarer ud som aldrig før – ofte i forbindelse med flytning.

Og det betyder, at der i dag indsamles mere end 24.500 tons hårde hvidevarer til skrot. Heraf bliver ca. 430 tons genbrugt med få reparationer – eller blot et gennemsyn. Ved hjælp af de nye FtG-anlæg forventer Elretur at syvdoble genbruget til ca. 3.500 tons. Nu vil der kunne blive genbrugt for eksempel syv gange så mange hårde hvidevarer som før. Det er virkelig et stort skridt for vores affaldssektor. 

FTGPlanen om FtG er udarbejdet med væsentlige indsigter fra en række projekter, hvor Elretur har udtaget genbrugsegnede produkter fra den indleverede WEEE (elektrisk og elektronisk affald) på bl.a. genbrugspladser for derefter at lade reparatører reparere og afsætte dem på det danske – eller EU’s indre – marked. Fremadrettet vil denne udsortering finde sted på såkaldte First-Treatment anlæg, hvor der sker en struktureret tilgang til sorteringen, og som giver mulighed for at kontrollere aktørers adgang til WEEE’en og dermed stille minimumskrav til gensolgte produkter i form af kvalitet, reparation, garanti og sporbarhed. 

For at få en kvalificeret kortlægning af, hvor mange hårde hvidevarer og frys/køleprodukter, der reelt kan forberedes til genbrug (FtG), har Elretur bedt Econet om en kortlægning. En sammenfatning af Econets analyse kan ses her.

Et behandlingsanlæg der vil sætte nye standarder for genbrug

Hårde hvidevarer, der bliver afleveret til skrot, vil i ca. hvert tiende tilfælde kunne genbruges med ganske få reparationer. Og i en tid med stort fokus på klima og CO2-besparelser er dette netop en af de lavthængende frugter, som Danmark med fordel kan plukke.

Sammen med myndighederne har Elretur et fælles ønske om at bidrage til grønnere produktion og sikre producentansvaret gennem en kollektiv ordning, der systematisk gør, at produkter såsom hårde hvidevarer opnår forlænget levetid. Og med vores First Treatment-anlæg vil det nu være en mulighed at styrke Danmarks cirkulære økonomi.

Ansvar på forkant

Bag anlæggene står Elretur sammen med Stena Recycling og HJHansen Recycling, der begge er erfarne miljøbehandlingsvirksomheder og store operatører på markedet. Tilsammen har de besluttet at etablere First Treatment-anlæg i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Derfor har to nye selskaber set dagens lys: Loop Electronic A/S er etableret af Elretur og Stena Recycling A/S, mens Electronic Reuse & Recycling A/S er etableret af Elretur og HJHansen Recycling Group. Electronic Reuse & Recycling A/S kommer til at ligge i Middelfart og Loop Electronic A/S i Roskilde. Begge steder har en god infrastruktur, og man er tæt på behandlingsanlæg. 

Anlæggene kommer til at beskæftige op mod 80 personer og koste et to cifret millionbeløb pr. anlæg. Allerede i dag driver partnerne demonstrationskolonner, hvor processer og metoder afprøves i stor stil. De færdige anlæg er i drift i 2024. Med anlæggene går Elretur videre end det ansvar, der er pålagt producenterne via producentansvaret. Parterne ønsker nemlig at bruge deres samlede kompetencer til at påtage sig yderligere samfundsansvar for de elektriske og elektroniske produkters klima- og miljøpåvirkning.

Det her er ikke et ansvar, som Elretur er blevet pålagt. Men en opgave, Elretur påtager sig, fordi det er det rigtige at gøre det og fordi, vi kan se, at vi kan komme et skridt nærmere den cirkulære økonomis kerne ved at levetidsforlænge produkterne. Samtidig er Elretur ved at få udarbejdet nøjagtige beregninger af de CO2-besparelser, som det nye anlæg vil give anledning til. Som tommelfingerregel sparer man op til 70% CO2 ved at købe et genbrugt produkt frem for at købe et nyt.

Med First Treatment-anlæggene kan vi genvinde vigtige ressourcer for samfundet, når de materialer, som ellers ville blive skrottet, bliver udsorteret og kommer tilbage i omløb. Recycling er fint, men vi skal mere i retning af reuse af produkter og bevæge os højere op i affaldshierarkiet.

First Treatment-anlæggene kan øge genbruget, fordi indsatsen bliver samlet, så vi får lettere adgang til at sikre de rigtige flows med den rigtige sortering, vurdering og logistik, der kan få langt flere produkter i brug igen. Det er en win-win-win for samfundet og forbrugerne.

Genbrugsmarked åbner sig

Genbruget vil både dreje sig om reparation og genbrug af hele apparater og genbrug af komponenter. 

Der er allerede flere produkter, som er genbrugsegnede, end danskerne pt. er parate til at købe. Derfor giver det også god mening at genbruge komponenter. Det er ikke unormalt at genbrugte komponenter og materiale allerede i dag indgår i nye produkter, hvilket fx er udbredt i bilindustrien. 

Elretur forventer imidlertid, at markedet for genbrugte elektronikprodukter udvikler sig i de kommende år, både som følge af de nye FtG-anlæg og det øgede udbud af produkter, der kan købes med garanti og reklamationsret, fra f.eks. en reparatør.

Villigheden til at købe genbrugsvarer er svær at måle, for det handler også om synlighed. Men i dag har vi ingen problemer med at honorere den efterspørgsel, der er på brugt elektronik, og eftersom der kun genbruges én procent, så er efterspørgslen ikke stor i dag. Men potentialet er større.

Den største udfordring for at øge genbruget af elektronik er, at vi ser en del forbrugsprodukter i affaldsstrømmen, som danskerne simpelthen ikke er efterspørger. Eksempelvis er det jo svært at sælge en brugt iPhone 6 i Danmark. Der er simpelthen for få, der vil købe en gammel mobiltelefon. Men det kan jo godt være, at der er nogle et andet sted i Europa, som vil sætte pris på den slags produkter.

Genbruget skal foregå under ordnede vilkår. Derfor har Elretur udarbejdet en Code of Conduct, som er retningslinjer for etisk adfærd i forbindelse med transport, håndtering, behandling, reparation og afsætning af WEEE (elektrisk og elektronisk affald) og BAT (BAT er den korte form for udtjente batterier og akkumulatorer). Elreturs Code of Conduct er vigtig blandt andet i forhold til eksport, og skal medvirke til, at der bliver holdt øje med hvad der sker, når aflagte elektronikprodukter sendes ud af Danmark til andre lande, da det er vigtigt, at eksport ikke foregår på en måde, så man blot eksporterer et miljøproblem, men at produkterne rent faktisk genbruges efter eksporten.

Samarbejder med Elretur

Samarbejder med ElreturEt vigtigt element i strategien for Forberedelse til Genbrug (FtG) er, at Elretur har indgået aftaler med flere reparatører, der genbruger i samarbejde med Elretur. Formålet med aftalerne er at øge genbruget af elektronikaffald. Det overordnede mål er således at bidrage til den cirkulær økonomi og FN’s verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) gennem forberedelse til genbrug af genbrugsegnet elektronikaffald. Læs mere om hvordan reparatører samarbejder med Elretur.

Genbrugskomponenter

Bare fordi forbrugerne ikke vil købe gammel genbrugselektronik, så kan der stadig være en efterspørgsel på visse komponenter derfra. Som eksempel kan nævnes fladskærmsfjernsyn, der er svære at afsætte brugt. Blandt andet fordi salgsprisen på nye skærme ofte er ret lav. Men til gengæld er komponenterne efterspurgt til industrianlæg. 

Det samme gælder gamle computere, hvor komponenter så som chips, RAM-blokke og grafikkort kan fiskes ud af de forældede maskiner og afsættes. 

Genbrugskomponenter er interessante for reparatører, men det vil også være oplagt at sælge dem direkte til producenterne. Elretur sælger ikke komponenter direkte til forbrugerne, hvilket skyldes, at producenterne og reparatørerne skal kunne stille garanti for deres produkter – og det bliver kompliceret at garantere sikkerheden, hvis forbrugerne begynder at lave egne reparationer.

Genbrug er ikke genanvendelse

De fleste er måske ikke klar over, at der er en stor forskel på, om indleverede produkter genanvendes eller genbruges. Mange materialer er man nødsaget til at genanvende grundet deres skadede tilstand, hvorfor man nedbryder materialerne for derefter at give dem en ny form og anvendelsesmulighed. Men ved genbrug genopstår produktet i præcis samme form – og her er der en stor klimagevinst at hente. 

Derfor forventer Elretur, at behandlings-anlæggene vil bringe mange af danskernes indleverede produkter til nye tidsaldre. Det fungerer sådan, at reparatøren, der erhverver sine produkter fra First Treatment-anlæggene, overtager garantiforpligtigelserne. Forbrugerne vil opleve adgang til et ordnet og kontrolleret genbrugsmarked, som et alternativ til det nuværende genbrugsmarked. Mange har oplevet, at de har købt noget på genbrug, som ikke har fungeret ordentligt. Det sørger Elretur sammen med Stena Recycling og HJHansen Recycling Group for at ændre med dette initiativ, der forøger levetiden på mange af produkterne. Kort sagt kan man altså stole på, at de genbrugsprodukter, man køber, fungerer.

Det er producenterne, der har ansvaret for, at deres produkter opnår denne forlængede livscyklus. EU har bestemt de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet, hvor bl.a. Danmark forpligter sig til at opnå en øget genanvendelse frem mod 2025. Da genbrug netop tæller med i opgørelsen af genanvendelse, er det derfor vigtigt, at vi får indrapporteret disse mænger.

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.