Nyhedsbrev

Hvad betyder Elreturs miljøemblem?

Med Elreturs miljøemblem kan vores medlemmer synliggøre deres medlemskab af Elretur.

Miljøemblemet dokumenterer, at Elretur varetager virksomhedens producentansvar og indsamler WEEE og/eller batterier på deres vegne. Samtidig viser miljøemblemet, at virksomheden har forpligtiget sig til at indberette data til myndighederne, der kræves som del af producentansvaret.

Miljøemblemet viser med andre ord, at virksomheden tager ansvar for deres produkter, når de er udtjente. Gennem deres medlemskab bidrager virksomheden til mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektronik- og batteriaffald.

Miljøemblemet kan fx bruges på virksomhedens website, brevhoved og autosignatur. Miljøemblemet er ikke et mærke.

Det er vigtigt for Elretur at understrege, at virksomheder kan leve op til deres producentansvar ved at være individuelt registeret i Miljøstyrelsens producentansvarsregister (DPA) eller også ved at være registeret gennem en anden kollektivordning. Da der på nuværende tidspunkt ikke findes et brancheemblem, vil disse virksomheder ikke nødvendigvis have et emblem. Det er dog muligt for alle forbrugere at undersøge, om en virksomhed er registeret som producent på Dansk Producentansvars hjemmeside.

Hvis en virksomhed misbruger miljøemblemet fx ved at anvende en beskrivelse af emblemets betydning, der ikke er retvisende, kan Elretur fratage virksomheden retten til at anvende miljøemblemet.

Nemmere at kommunikere om bæredygtighed

For at gøre det nemmere for vores medlemmer at synliggøre deres arbejde med bæredygtighed har Elretur indgået et partnerskab med BeCause, der er en digital platform, der hjælper virksomheder med at samle, koordinere og kommunikere deres bæredygtighedsinformation. Fx verdensmål, donationer, certifikater, certificeringer og priser. Alt samlet ét sted og automatisk fremvist på tværs af kanaler, hvor og hvordan ens interessenter efterspørger det. Elreturs profil på BeCause ses her. Og nedenfor ses, hvordan et miljøemblem (inkl. tal for CO2-besparelse) kan se ud for et medlem.

Alle medlemmer lever allerede, via deres medlemskab af Elretur, op til producentansvaret, og deres tal for indsamling og genanvendelse indberettes til Miljøstyrelsens producentregister via Dansk Producentansvar.

Sammen med BeCause er det nemmere for Elreturs medlemmer at synliggøre og kommunikere deres rejse med bæredygtighed. Dette kan nu gøres ved hjælp af en widget (widgets er små koder, som kan tilføjes til ens brugergrænseflade – i dette tilfælde på ens hjemmeside – der viser oplysninger uden at åbne apps, og som automatisk opdateres, når man opdaterer sin profil), som viser, hvor meget hvert enkelt medlem har sparet i CO2 i kg. og genanvendt materiale i procent. Alt man skal gøre, er at installere denne widget, som derfra opdateres automatisk, med de nyeste metrikker (i dette tilfælde aktuelle tal for CO2-besparelse og genanvendt materiale i procent). CO2-tallene opdateres hvert år i april, når indrapporteringsprocessen er overstået.

Metrikker er dog ikke det eneste, som nu bliver nemmere at kommunikere – det gør verdensmål, andre certificeringer, performance og meget mere også. Ved at blive en del af BeCause udnytter Elretur en digital platform, hvor Elretur og vores medlemmer kan samle bæredygtighedsrelateret kommunikation på ét sted. I skal blot tilmelde jer på platformen og claime jeres profil – helt gratis. Få Elreturs miljøemblemer her (gratis). Og HER kan du hente en vejledning til, hvordan du implementerer Elreturs (og Emballagereturs) miljøemblemer.

Batterier

Miljøemblemet med et batteri  viser derudover, at virksomheden er medlem af Elreturs batterisektion.

Elektronik

Miljøemblemet med stikkontakt viser derudover, at virksomheden er medlem af en eller flere af Elreturs WEEE-sektioner.

Årstallet viser, hvilket år miljøemblemet er udstedt. Miljøemblemet udstedes i januar måned. I særlige tilfælde giver Elretur dog også mulighed for, at medlemsvirksomheder kan bruge et emblem uden årstal. Det gælder tilfælde, hvor emblemet skal trykkes på givent materiale, og hvorved det undgås, at materialet med miljøemblemet bliver forældet. Virksomhederne er forpligtet til at stoppe brug af emblemet, hvis de melder sig ud af Elretur.

Certifikat - PDF

Emballage

Er din virksomhed også medlem af Emballageretur får du og din virksomhed også adgang til Emballagereturs miljøemblem, som du kan bruge på dit website og din kommunikation med kunder og samarbejdspartnere. Miljøemblemet signalerer, at I bakker op om bæredygtighed, genbrug og genanvendelse og støtter den cirkulære økonomi.

Miljøemblemet er med til at styrke virksomhedens grønne profil. Den grønne profil har stadig større betydning for jeres muligheder for at tiltrække kunder, dygtige medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

For medlemmer af Elretur kommer det ikke til at koste ekstra at blive medlem Emballageretur. Det kontingent, der allerede betales for at være medlem af Elretur kommer altså også til at dække medlemskab af Emballageretur.

Bliv medlem af Emballageretur her.

 

Indtil vi åbner for registrering af mængder og emballagetyper i vores system, kan du som medlem bruge det ”blå” miljøemblem, der viser, at I forbereder jer til producentansvaret for emballage. Alle medlemmer kontaktes direkte med hensyn til, hvordan miljøemblemet kan downloades.

Det grønne emblem kan opnås, når der overgås til et egentligt medlemskab, hvor der både rapporteres og betales. Altså en slags fase II.

 

PDF-certifikat

Udover Miljøemblemerne udsteder Elretur én gang årligt et PDF-certifikat til sine medlemmer. Certifikatet viser, at virksomheden har indberettet de nødvendige oplysninger om mængder af markedsførte produkter i det forgange år og/eller forventede markedsførte mængder i det pågældende år. Derudover viser det, at virksomheden er registreret i Dansk Producentansvar frem til 31. marts det efterfølgende år.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?