Nyhedsbrev

Nyt Miljøcertifikat til kamp mod snyd med udtjent eludstyr

Elretur Miljøcertifikat

Med introduktionen af sit nye miljøcertifikat vil non-profit-foreningen Elretur gøre det nemt for forbrugere og offentlighed at se, hvilke producenter og importører af el-produkter, der overholder deres producentansvar om at genbruge og genanvende udtjent elektronikaffald.

Virksomhederne skal nemlig genbruge, genanvende og bortskaffe deres udtjente el-produkter for at spare knappe ressourcer og passe på miljøet. Men flere hundrede virksomheder overholder ikke reglerne. I branchens betegner man disse virksomheder som ”freeriders”.

Miljøstyrelsens kortlægning af indsamling af elektronikaffald estimerer et årligt salg af elektronikprodukter på 202.500. Man vurderer, at ca. 25% eller 51.500 tons aldrig bliver registreret, selvom loven kræver det. Årsagen er, at et stort antal virksomheder ikke overholder deres lovpligtige producentansvar og dermed hverken løfter deres miljøansvar eller bidrager til den cirkulære økonomi.

Miljøcertifikatet synliggøre de virksomheder, som er deres miljø- og genbrugsansvar bevidst

Når producentansvaret fra 2025 også kommer til at omfatte indsamling, genbrug og genanvendelse af produktemballage, kan problemet med ”freeriders” blive endnu større.

Med det nye miljøcertifikat vil Elretur, nu synliggøre de virksomheder, som er deres miljø- og genbrugsansvar bevidst. Elretur er Danmarks største indsamlingsaktør indenfor bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af udtjent elektronik med 800 store og små virksomheder som medlemmer.

  • Vi vil gøre det let for forbrugere og offentlighed at handle med de virksomheder, som overholder deres ansvar, så vi kan udvinde de værdifulde ressourcer fra det udtjente elektronik, reparere og genanvende produkter og bortskaffe resten miljøansvarligt. Mange virksomheder er givetvis ikke opmærksomme på de krav, som loven stiller til håndtering af gammel elektronik, mens andre sandsynligvis spekulerer bevidst i at omgå deres producentansvar. Det skader den cirkulære økonomi, når der er virksomheder, der ikke bidrager og fordyrer hverdagen urimeligt for virksomheder, der overholder reglerne. Det skal vi alle huske på, når vi handler, siger adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen.

Elektronikaffald er den hurtigst voksende ”affaldsstrøm” i den industrialiserede verden og en bred kategori, der populært sagt dækker over alle produkter, som kræver batterier eller el fra stikket i væggen for at virke. Mobiltelefoner, laptops, spillekonsoler, husholdningsmaskiner og meget andet er en del af denne kategori. Hvis produkterne og batterierne ikke bliver miljøansvarligt indsamlet, genbrugt, genanvendt eller bortskaffet, kan få det store konsekvenser for vores miljø og vores forbrug af knappe ressourcer.

  • Vi kan eksempelvis genanvende 60% af indholdet af gamle batterier til ny elektronik og kabler. Det gamle elektronik kan måske repareres. Hvis ikke kan vi udvinde plast, jern, aluminium, kobber, guld og andre metaller af din gamle mobiltelefon. Vi sparer 80% CO2 ved at genindvinde guld fra elektronikaffaldet end, hvis vi i stedet skulle udvinde det ved minedrift. 87% af alt det, som vi lægger i ”småt elektronik” på genbrugsstationen ender i nye produkter. Så der er meget store miljømæssige og økonomiske gevinster i at få håndteret elektronikaffaldet på den rigtige måde, siger Morten Harboe-Jepsen.

Elretur rejser i disse dage rundt i Danmark for at fortælle virksomheder, som er omfattet af producentansvaret, hvordan de kan håndtere den udtjente elektronik, så det kommer os alle sammen til gode. Det sker på Corona-ansvarlige arrangementer.

Yderligere information

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen på:

Mobil           +45 40318187

E-mail:          mhj@elretur.dk

Miljøstyrelsens kortlægning kan desuden læses HER

Læs mere her: elretur.dk/certifikat

Ressourcepersoner

Særligt om miljøspørgsmål i forhold til småt elektronik og hårde hvidevarer:

Adm. direktør Henrik Egede, APPLiA Danmark (tidligere foreningen af fabrikanter til elektroniske husholdningsapparater) på mobil 21 74 82 66.