Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 900 medlemmer.

Elretur er stiftet i 2005 og er en non-profit organisation og sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set vores containere på din lokale genbrugsplads.

Vi arbejder hele tiden for at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier.

Derudover håndterer vi vores medlemmers indberetninger til myndighederne, så myndighederne kan følge udviklingen på området og har det rigtige grundlag til træffe politiske beslutninger.

Elretur blev dannet som forening i 2005 af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Vi er en non-profit organisation.

Genanvendelig viden

Mission, vision og bæredygtighed

Genanvendelse og genbrug er en integreret del af vores organisation og daglige arbejde. Sammen med vores medlemmer bidrager vi til FNs verdensmål, særligt nr. 11, 12 og 14.

sektion2

Medlemmer

Du kan se en oversigt over vores mere end 900 medlemmer i Dansk Producentansvar (DPA). For at fremsøge Elreturs medlemmer skal du under søgekriterier vælge Elretur som kollektivordning.

Producentansvar Batterier

Organisation

Elreturs organisation består af en bestyrelse, 8 sektioner med hver deres sektionsledelse og et sekretariat, der betjener bestyrelsen og sektionerne.