Kontakt os Indberetningssystem (reporting) Medlemmer English

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 800 medlemmer.

Elretur sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set vores containere på din lokale genbrugsplads.

Vi arbejder hele tiden for at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier. Derudover håndterer vi vores medlemmers indberetninger til myndighederne, så myndighederne kan følge udviklingen på området og har det rigtige grundlag til træffe politiske beslutninger.

Elretur blev dannet som forening i 2005 af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Vi er en non-profit organisation.

Mission, vision og bæredygtighed

Elretur vil til enhver tid være den toneangivende og mest konkurrencedygtige producentansvarsordning, der bidrager til mere og bedre genanvendelse og genbrug. Det arbejde er bæredygtighed en fuldt integreret del af.

Medlemmer

Du kan se en oversigt over vores mere end 800 medlemmer i DPA-systems producentregister. For at fremsøge Elreturs medlemmer skal du under søgekriterier vælge Elretur som kollektivordning.

Organisation

Elreturs organisation består af en bestyrelse, 8 sektioner med hver deres sektionsledelse og et sekretariat, der betjener bestyrelsen og sektionerne.