Nyhedsbrev
Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af  mere end 950 virksomheder (producenter og importører af elektrisk- og elektronisk udstyr samt batterier) i Danmark.

Elretur er etableret som kollektiv ordning i 2005, samtidigt med WEEE-direktivet blev implementeret i Danmark. Elretur har således mange års erfaring med at forvalte WEEE-direktivet i praksis.

Vi arbejder hele tiden for at øge indsamlingen, genanvendelsen og genbruget af elektronikaffald (WEEE) og batterier.

Elretur er en non-profit organisation og sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling, håndtering og miljøoparbejdning af mere end 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set vores containere på din lokale genbrugsplads.

Elretur har igangsat initiativer til forædling af WEEE med henblik på at tilbageføre egnede produkter i et brugsmønster (genbrug). Endelig udvider Elretur sit kompetenceområde, ved at påtage sig andre producentansvarsområder (bl.a. emballage).

På vegne af vores mere end 950 medlemmer varetager vi miljøansvarlig behandling af elektronik- og batteriaffald. Du kan se konkret hvordan nedenfor.

Hvad laver Elretur?

Elretur tager ansvaret for affaldet fra det afleveres på en genbrugsplads eller lignende til det er ansvarligt miljøbehandlet, og eksempelvis kommet til live igen hos en ny forbruger (genbrug) eller i nye produkter (genanvendelse). Hel konkret:

  • Elretur stiller materiel til indsamling ud på genbrugspladser og til relevante virksomheder
  • Elretur sørger gennem operatører for indsamling af de udtjente produkter
  • På genbrugsområdet laver Elretur aftaler med professionelle reparatører, der forbereder produkter til genbrug.
  • Ved miljøbehandling  sender Elretur indsamling behandling af affaldet i udbud og varetager den løbende dialog med operatørerne

Gennem hele processen sørger Elretur  for sikring af dataspor og lovpligtige registreringer til myndighederne indtil materialerne er klar til genbrug, genanvendelse eller anden miljøbehandling. Herunder håndterer vi vores medlemmers indberetninger til myndighederne, så myndighederne kan følge udviklingen på området og har det rigtige grundlag til træffe politiske beslutninger.

Vores Code of Coduct understøtter miljøansvarlig behandling i hele kæden.

Elektronikaffaldts rejse fra genbrugsplads til nyt liv
Genanvendelig viden

Mission, vision og bæredygtighed

Genanvendelse og genbrug er en integreret del af vores organisation og daglige arbejde. Sammen med vores medlemmer bidrager vi til FNs verdensmål, særligt nr. 11, 12 og 14.

sektion2

Medlemmer

Du kan se en oversigt over vores mere end 950 medlemmer i Dansk Producentansvar (DPA). For at fremsøge Elreturs medlemmer skal du under søgekriterier vælge Elretur som kollektivordning.

Producentansvar Batterier

Organisation

Elreturs organisation består af en bestyrelse, 8 sektioner med hver deres sektionsledelse og et sekretariat, der betjener bestyrelsen og sektionerne.