Nyhedsbrev

Elretur partnere

Elretur partnere

Elretur har en række samarbejdspartnere, herunder organisationer, vi er medlem af, i Danmark og i Europa, der hjælper og understøtter arbejdet med at håndtere producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 950 medlemmer.

WEEE-Europe

Virksomheder, der sælger sine produkter i andre EU-lande, kan få WEEE-Europe til at hjælpe sig med at sikre, at man overholder producentansvaret i hele EU samt Norge, Schweiz og UK.

Med weee Europe kan man som medlem af Elretur nøjes med to kontaktpunkter i stedet for op til 30 – ét hos Elretur og ét hos weee Europe.

Se mere på https://www.weee-europe.com/.

WEEELABEX

WEEELABEX er en international non-profit organisation, der står bag WEEELABEX-certificeringen. WEEELABEX er en standard, der kontrollerer kvaliteten i behandling af elektronikaffald, fx brugte computere.

WEEELABEX-certificeringen omfatter virksomheder, der ødelægger data og/eller parter, der indkøber brugte computere til gensalg. Det er en lovbestemt standard, som alle forarbejdningsvirksomheder og producenter har skullet overholde siden den 1. juli 2015.

WEEELABEX-standarden indeholder ensartede regler for indsamling, opbevaring, transport, forarbejdning, genanvendelse og genbrug af e-affald. Kollektive ordninger, som fx Elretur, stiller krav til deres behandlere om at blive certificeret efter enten WEEELABEX eller SGS-standarderne.

Se mere på https://www.weeelabex.org/.

Weee Forum

WEEE Forum er verdens største multinationale kompetencecenter med hensyn til knowhow vedrørende håndtering af elektrisk og elektronisk affald. Det er en non-profit sammenslutning af 44 WEEE producentansvarsorganisationer over hele verden.

Gennem udveksling af bedste praksis hjælper WEEE Forum sine medlemmer med at forbedre deres aktiviteter inden for den cirkulære økonomi.

Se også https://weee-forum.org/.

EUCOBAT

Elretur er en non-profit organisation, der stræber efter et bedre miljø ved at indsamle stadig flere brugte batterier og ved at genbruge dem endnu bedre.

Eucobats medlemmer sikrer, at indsamling og genanvendelse af brugte batterier organiseres så let og effektivt som muligt. Medlemmerne tilskynder til bæredygtig brug, indsamling og genanvendelse af batterier gennem passende og klar kommunikation.

Se mere på https://www.eucobat.eu/.

EucoLight

EucoLight er en europæisk forening med fokus på elektronikaffald (WEEE) fra lyskilder; fx sparepærer og lysstofrør. Medlemmerne er indsamlings- og genbrugsorganisationer i Europa.

I modsætning til det meste andet elektronikaffald, er der ingen værdi i affaldet fra lyskilder. De fleste lyskilder er også skrøbelige og indeholder farlige stoffer, hvilket gør dem vanskelige at transportere, og som kræver specialiserede genvindingsanlæg.

EucoLight er etableret for at reagere positivt på disse udfordringer og for at samarbejde med europæiske organer og brancheforeninger. EucoLight arbejder for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for lyskildeaffald. Herunder at sikre lige vilkår for alle, støtte udviklingen af ​​relevante internationale standarder, yde vejledning og støtte til sine medlemmer. Alt inden for rammerne af ambitiøse indsamlingsmål.

Se mere på https://www.eucolight.org/.

Dansk Standard

Elretur deltager i Dansk Standards udvalg for Miljø og cirkulær økonomi, der udarbejder standarder og guides med miljømæssige aspekter inden for det elektrotekniske område, herunder krav til mærkning, deklarering og måling af indhold af stoffer, der er reguleret af lovgivning, samt genanvendelighed efter produktet er udtjent.

Udvalget arbejder fx med udvikling af standarder for cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign direktivet. Blandt andet skal der udarbejdes europæiske standarder, som skal:

  • Forlænge levetiden af produkter
  • Formå at genbruge komponenter eller genanvende materialer fra udtjente produkter
  • Anvende disse komponenter eller materiale i nye produkter.

Elretur deltager for at være på forkant med udviklingen og for at sikre, at vi får gode standarder, som også er brugbare i praksis.

Se mere på https://www.ds.dk/da.

NORSIRK

NORSIRK AS er den norske pendant til Elretur. NORSIRK er et landsdækkende selskab inden for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballage. NORSIRK sørger for sikker og miljørigtig indsamling, transport, behandling og genbrug af affald på vegne af sine kunder. Sammen med bl.a. Elretur er NORSIRK medlem af WEEE Forum og WEEE-Europe. 

Se mere på https://norsirk.no/.

El-Kretsen

El-Kretsen er vores svenske søsterselskab og håndterer producentansvaret for WEEE (elektronikaffald) og batterier i Sverige. El-Kretsens system er designet til at sikre miljøvenlig håndtering og drives sammen med alle kommuner i Sverige. El-Kretsen arbejder kun med certificerede genbrugsvirksomheder og i overensstemmelse med svenske miljøregler. Lige som Elretur er El-Kretsen medlem af WEEE Forum og WEEE-Europe. 

Se mere på https://www.el-kretsen.se/

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Genbrug og Elretur

Elretur arbejder med forskellige indsatser for at øge genbruget af elektronik.