Nyhedsbrev

Mission, vision og bæredygtighed

Mission

Elretur er garant for legitime affaldsstrømme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne. Vi sikrer udtjente elektriske og elektroniske produkter et nyt liv gennem genbrug og/eller materialegenanvendelse.

Vision

Elretur vil bidrage til mere og bedre genanvendelse og genbrug. Det gør vi ved, at:

  • sætte ansvarlighed i centrum
  • skabe værdi for vores medlemmer
  • bidrage til  bæredygtig end-of-life for vores medlemmers produkter
  • anvende effektive og afprøvede løsninger samt innovative teknologier

Bæredygtighed

Genanvendelse og genbrug er en integreret del af vores organisation og daglige arbejde. Sammen med vores medlemmer bidrager vi til FNs verdensmål, særligt nr. 11, 12 og 14.

Mission, vision og bæredygtighed

Udfordringer indenfor elektronikaffald (WEEE) og batterier kan kun løses i fællesskab. Derfor arbejder vi i weee Europe sammen med en række andre ordninger for tilbagetagning af elektronikaffald (WEEE) og batterier. VI har løbende dialog med myndighederne, hvor vi bidrager med viden og data om behandling, genanvendelse og genbrug af WEEE og batterier i praksis.

Læs mere om Elreturs arbejde for at øge genbrug af elektronik her.

Elretur - bæredygtighed

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.