Nyhedsbrev

Registreringen for producentansvar i EU skal være lettere

EU-Kommissionen har fremsat et forslag med henblik på at harmonisere registreringskravene i de forskellige EU-lande. Formålet er at lette producenternes administrative byrder.

EU-Kommissionen foreslår imidlertid også, at producenterne skal indberette deres markedsførte mængder til WEEE-registrene fire gange årligt.

I Danmark indberetter vi årligt. Vedtages forslaget, bliver resultatet derfor ikke administrative lettelser for danske producenter, men derimod yderligere administrative byrder.

Du kan ses elreturs høringssvar her.