Nyhedsbrev

Skal producenterne indberette dobbelt?

Det er konsekvensen af det forslag, som Miljøstyrelsen p.t. har i høring.

Producenternes salg af omfattet udstyr og indsamlede mænger elektronikaffald samt udtjente batterier indberettes i dag til producentregisteret (DPA-System).

Ifølge forslaget skal producenternes også indberette det indsamlede elektronikaffald og de indsamlede batterier til Affaldsdatasystemet.

Dobbelt indberetning af de samme mængder giver større administrative byrder og flere udgifter, men ikke bedre miljø.

Du kan se elreturs høringssvar her.