Tak for et godt årsmøde

Kære medlemmer

Tak for et godt årsmøde. Vi er glade for at så mange af jer havde mulighed for at deltage, selvom det var under andre omstændigheder end normalt.

Nedenfor finder du indberetningsfristerne for det kommende år samt et link til download af årsmødeplakaten.

Årsmøde plakat 

Hvad? Hvem? Hvor? Frist
Løbende månedlig indberetning af markedsførte mængder* Medlem elreturs system d. 15. den efter-følgende måned
Møder i sektionsledelserne Sektionsledelserne Virtuelt / HT 12./13. maj 2020
Revisorerklæring (/ledelseserklæring)** Medlem DPA system Frist 31. maj 2020
Endelig indberetning af årets markedsførte mængder (2020) Medlem elreturs system 25. januar 2021
Årsindberetning markedsførte mængder bærbare batterier (2020) Medlem Skat 15. Februar 2021
Årsindberetning af markedsførte og behandlede mængder (2020) elretur DPA-System 31. marts 2021
Indberetningserklæring Medlem DPA-System 31. marts 2021
Revisorerklæring (/ledelseserklæring)** Medlem DPA system 31. maj 2021

* Enkelte medlemmer indberetter kun markedsførte mængder årligt eller kvartalsvis

** Fristen for medlemmer med forskudt regnskabsår er senest 5 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Oplysning om forskudt regnskabsår indberettes til DPA-system senest 31. maj