Nyhedsbrev

Tak for et godt årsmøde

Kære medlemmer

Tak for et godt årsmøde. Vi er glade for at så mange af jer havde mulighed for at deltage, selvom det var under andre omstændigheder end normalt.

Nedenfor finder du indberetningsfristerne for det kommende år.

Hvad? Hvem? Hvor? Frist
Løbende månedlig indberetning af markedsførte mængder* Medlem Elreturs system d. 15. den efterfølgende måned
Møder i sektionsledelserne Sektionsledelserne Virtuelt / HT 18. maj 2021
Revisorerklæring (/ledelseserklæring)** Medlem DPA system 31. maj 2021
Endelig indberetning af årets markedsførte mængder (2021) Medlem Elreturs system 25. januar 2022
Årsindberetning markedsførte mængder bærbare batterier (2021) Medlem Skat 15. Februar 2022
Årsindberetning af markedsførte og behandlede mængder (2021) Elretur DPA-System 31. marts 2022
Indberetningserklæring Medlem DPA-System 31. marts 2022
Revisorerklæring (/ledelseserklæring)** Medlem DPA system 31. maj 2021

* Enkelte medlemmer indberetter kun markedsførte mængder årligt eller kvartalsvis

** Fristen for medlemmer med forskudt regnskabsår er senest 5 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Oplysning om forskudt regnskabsår indberettes til DPA-system senest 31. maj