Nyhedsbrev

Invitation til
Elreturs Årsmøde
d. 26. april 2023

S.U. senest 4. april

Kære medlem

Deltag i Elreturs årsmøde onsdag d. 26. april ved at møde op (09:30 – 16:30) på Scandic Roskilde Park eller ved at deltage online via Microsoft Teams (10.45 – 16.00).

Vi ser frem til en inspirerende dag i jeres selskab. 

Med venlig hilsen

Morten Harboe-Jepsen

Tilmeld dig her

Tilmeld dig et af vores årsmøde nedenfor.

Tilmeld Årsmøde 2023
Hvordan ønsker du at deltage?
Hvilket modul ønsker du at deltage i?

Inspirationsmoduler Elretur Årsmøde 2023

Her kan du læse nærmere om de enkelte inspirationsmoduler, der finder sted fra 14.25 – 16.00. Efter årsmødet bliver det muligt at downloade de fleste af præsentationerne.

 

Inspirationsmodul 1 

Betydning af det kommende producentansvar på emballage 

 • Morten Harboe-Jepsen, direktør Emballageretur/Elretur
  • Morten fortæller om, hvordan Emballageretur kan hjælpe, og hvad status er på lovgivningsprocessen, og hvad han forventer, det kommer til at betyde for de omkring 41.000 virksomheder, der er omfattet. Hvis din virksomhed ikke allerede er medlem af Emballageretur, kan I blive det her.
 • Christian Ludwig, CEO weee EUROPE AG
  • Christian fortæller om, hvordan du, nemt og billigt, håndterer dit producentansvar i Europa, hvad enten det gælder elektronik, batterier eller emballage. Christian Ludwig deltager via Teams, og indslaget vil være på engelsk.
 • Susan Christensen, informationskoordinator, Dansk Producentansvar (DPA).
  • Hvor detaljerede bliver myndighedernes rapporteringskrav med hensyn til mængder og emballagetyper, og hvordan kan man virksomhed forberede sig bedst muligt på de nye rapporteringsopgaver? Susan vil give os et så detaljeret og præcist svar som muligt, da reglerne endnu ikke er på plads.
  • Herefter vil Morten Harboe-Jepsen kort fortælle om status på Emballagereturs it-systemer, og hvordan de kommende rapporteringskrav vil blive imødekommet.

Inspirationsmodul 2 

Bæredygtighed og Livscyklusanalyse (LCA) i praksis 

 • Jesper Bøttcher, bæredygtighedschef Elretur
  • Jesper fortæller om, hvordan Elretur arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i vores leverandørkæder, herunder vores audit indsats.
 • Tomas Sander Poulsen, direktør i konsulentvirksomheden Provice ApS
  • Tomas giver et indblik i LCA (livscyklusvurdering), og hvordan LCA bruges til at dokumentere et produkts miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. LCA kan bruges internt til at identificere potentialer (eller nødvendige tiltag) og eksternt til at honorere kunders krav om transparent og troværdig miljødokumentation. Hvor er vi på vej hen med LCA? Hvordan ser LCA analyser ud om 5-10 år? Hvilken betydning har materialer i forhold til andre parametre? LCA er bl.a. interessant i forhold til Elreturs FtG-initiativ (Forberedelse til Genbrug), hvor Elretur i samarbejde med Stena Recycling og HJ Hansen Recycling etablerer to forsorteringsanlæg i henholdsvis Middelfart og Roskilde.
 • Morten B. Andersen, Sustainability Manager, HJHansen Recycling Group
  • Vi hører om hvordan, HJHansen Recycling, der er en af Elreturs samarbejdspartnere, arbejder med deres egen ansvarlighed, herunder hvordan Elreturs seneste udbudskrav påvirket HJHansens måde at arbejde på.

Inspirationsmodul 3

Producentansvaret i praksis – samarbejde og indberetninger med Elretur, Dansk Producentansvar og BeCause

 • Susanne Dyrelund (Chefkonsulent – Dataanalyse), Joan Dalgaard (Chefkonsulent – Affaldsforpligtelser) og Helle-Pia Morell (Chefkonsulent – Medlemsrelationer), alle Elretur, fortæller om indberetningsforløbet i forbindelse med årsafslutning.
 • Susan Christensen, informationskoordinator, Dansk Producentansvar (DPA).
  • Susan fortæller om DPA’s opgaver og formålet med indberetningssystemet, og hvordan lovgivningen forventes at udvikle sig, og hvordan det vil påvirke Elreturs medlemmer.
 • Jahanzeeb Ahmed, Chief Commercial Officer, BeCause
  • Alle medlemmer af Elretur og Emballageretur har som bekendt mulighed for at downloade miljøemblemer for 2023 (for elektronik og/eller batterier samt emballage) via BeCause, som Elretur samarbejder med. Miljøemblemerne dokumenterer, at Elretur/ Emballageretur varetager virksomhedens producentansvar og indsamler WEEE og/eller batterier samt snart også emballage på deres vegne. Vil du læse mere om, hvordan din virksomhed kan kommunikere om bæredygtighed (miljøemblemer, certifikater og CO2-tal), kan du gøre det her.


I denne ”workshop” vil Jahz (som vi kalder ham i daglig tale) konkret vise, hvordan du downloader din virksomheds miljøemblemer (det kan du i øvrigt gøre
her). Du er mere end velkommen til at tage en bærbær computer med, så kan Jahz hjælpe dig på stedet. Hvis du vil se eksempler på, hvordan andre virksomheder har implementeret miljøemblemer, så klik her