Nyhedsbrev

Lyskilder – Er pæren gået?

Lyskilder - Er pæren gået

Lyskilder – Er pæren gået?

Er pæren gået? Så skal den afleveres på genbrugspladsen og ikke i skraldespanden!

Sparepærer, lysstofrør og LED-pærer/rør skal afleveres til genbrug. I Danmark blev der i 2020 indsamlet næsten 800 tons lyskildeaffald. Det svarer til 11.628.819 stk. lyskilder (ved en gennemsnitsvægt på ca. 69 gram).

Lyskilder - Er pæren gået?

Sparepærer og lysstofrør indeholder flere forskellige materialer, og processen med at udskille hver enkel materialetype er kompliceret. Men resultatet af genanvendelse er bl.a. nye lysstofrør, aluminiumsbarrer og kviksølv.

Sparepærerne erstattes af LED-pærer

Sparepæren blev opfundet i 1976 for at mindske energiforbruget efter oliekrisen og som erstatning for glødepæren, men sparepæren var for dyr at producere, så designet blev lagt på hylden. Det var først i 1990’erne, at sparepæren rigtigt gjorde sit indtog i danske hjem. Da glødepæren blev udfaset i 2009, og LED-pærerne endnu ikke for alvor var slået igennem, boomede forbruget af sparepærer. Men nu er sparepærernes tid også forbi, for siden den 1. september 2021 er sparepærerne udfaset. Det vil sige, at der ikke længere må importeres og sælges sparepærer i Danmark. Sparepærerne er gennem de sidste år blevet erstattet af LED-pærer.

Genanvendelse

For at opnå den maksimale genanvendelsesværdi sorteres og behandles de afleverede lysstofrør og sparepærer hver for sig, hvorfor de også skal separeres i forbindelse med aflevering.

Fra genbrugspladser og virksomheder transporteres de fyldte containere til anlæg i Danmark, hvor lyskilderne knuses. Den videre forarbejdning af de brugte materialer kan ikke udføres i Danmark, og derfor er det fra et miljømæssigt synspunkt vigtigt, at lyskilderne fylder mindst muligt, når de transporteres ud af landet.

Fra Danmark fragtes de knuste lysstofrør og sparepærer/LED til Tyskland, hvor den videre forarbejdning foregår. Da der er tale om farligt affald, fragtes de knuste lyskilder i specielle sække, og transporterne er altid notificeret til Miljøstyrelsen.

Alt i alt genanvendes over 80% af materialerne fra en lyskilde. De resterende dele bliver som beskrevet henholdsvis brændt med energigenvinding for øje (anses ikke som energiudnyttelse), og de miljøskadelige rester deponeres.

Materialeandel og genanvendelse

Glas – blandet glas

  • 92% af det indkomne materiale er glas. Anvendelse:
  • Glasset går til glasindustrien eller anvendes som silicium erstatning (bruges ved fremstilling af keramik, glas og cement).

Aluminiumskapper og andet metal

  • 2% af det indkomne materiale er aluminiumskapper og andet metal. Anvendelse:
  • Nye metal- eller aluminiumsholdige produkter.

Lyspulverslam

  • 3% af det indkomne materiale er lyspulverslam. Anvendelse:
  • Kviksølvet og det resterende lyspulver deponeres.

Plastik og forureninger

  • 3% af det indkomne materiale er plastik m.m. Anvendelse:
  • Forbrænding med energigenvinding.
Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.