Nyhedsbrev

Datasikkert at aflevere til genbrug

Datasikkert at aflevere til genbrug

Såvel borgere som erhvervsliv kan være nervøse for at aflevere brugt elektronik til genbrug, fordi mobiltelefoner, computere etc. kan indeholde personfølsomme oplysninger. Men genbrugssystemet herhjemme er sikkert at anvende. Det er til gengæld vigtigt at aflevere den gamle elektronik korrekt. 

Datatyveri fylder meget i offentligheden. Så meget at både forbrugere og erhvervsliv bliver bekymrede over at sende udtjente el-artikler som gamle mobiltelefoner og laptops til genbrug. Selvom man har gjort sig store anstrengelser for at slette alle data, er mange nervøse for, at kriminelle kan genskabe og misbruge data fra de kasserede produkter. Derfor bliver en del af de gamle mobiler opmagasineret eller smidt i husholdningsaffaldet til forbrænding i stedet for at blive genanvendt og genbrugt. 

Det danske genbrugssystem er imidlertid meget sikkert at anvende. De gamle smartphones, lap tops og andre produkter med personoplysninger bliver håndteret af certificerede og sikkerhedsgodkendte operatører, der sikrer, at datasikkerheden ikke bliver kompromitteret og GPDR-reglerne overholdt.  

Hvis man vil være ekstra sikker og gardere sig mod tyveri på genbrugspladsen, for det er der selvfølgelig en risiko for, kan det anbefales, at man selv sletter alle sine data. Til dette formål findes forskellige vejninger, man kan finde på nettet. F.eks. kan du her se en glimrende vejledning fra Power.

Nye standarder for datasikkerhed

Som Danmarks største kollektivordning for indsamling af elskrot har Elretur ydermere taget initiativ til to nye ”First Treatment” anlæg i Øst og Vestdanmark, hvor uddannet, certificeret personale vil tage produkter ud af affaldsstrømmen, som er egnet til reparation og genbrug. Parallelt med udviklingen af disse anlæg ensarter, effektiviserer og kvalificerer vi yderligere håndteringen af gamle el-artikler, så vi herhjemme vil sætte nye standarder for datasikkerhed og proceskvalitet. Forbrugere og virksomheder kan trygt aflevere deres brugte el-udstyr til genbrug. 

Til gengæld er det også vigtigt at aflevere elskrottet korrekt på genbrugspladsen. Kommer de kasserede elprodukter i ”småt brændbart” eller smider man det ud med husholdningsaffaldet, går vigtige, knappe råstoffer op i røg. Og vi mister muligheden for eventuelt at genbruge produkterne og dermed spare miljøet for den store mængde CO2, der udledes i forbindelse med produktion af nye elprodukter.

”Grå indsamlere” udfordrer datasikkerhed og bæredygtighed

Som forbruger er det også vigtigt at sikre sig, at udtjente el-produkter IKKE ligger fremme til storskrald. Privatpersoner i kassevogne afhenter ofte dele af folks brugte produkter, inden skraldebilerne ankommer. Der er tale om de såkaldte ”grå indsamlere”, som henter folks skrald for at sælge det videre. Ingen har kontrol med produkterne, hvis de ”grå indsamlere” tager dem før de autoriserede skraldefolk. Det kan kompromittere datasikkerheden og i tilgift også være en miljøudfordring, fordi ingen ved, om produkterne bliver genbrugt eller ender i naturen. 

Miljøstyrelsen (under menupunktet “Partnerskab for indsamling af elektronikaffald”, skal du finde “Grafisk overblik over skygge-strømme”) har kortlagt indsamlingen af elektronikaffald, og i den forbindelse estimerede de et samlet salg af elektronikprodukter på 202.500 tons i 2020. Ud af dette tal vurderer styrelsen, at ca. 25% eller 51.500 tons aldrig bliver indsamlet, men ”forsvinder”. 51.500 tons gammel elektronik og batterier alene i Danmark. 

De ”forsvundne” produkter er sandsynligvis opmagasineret hjemme hos forbrugere og virksomheder, som er nervøse for at miste data ved af aflevere produkterne, eller som forestiller sig, at produkterne kan have en fremtidig brugs- eller salgsværdi. 

Men en del af de forsvundne produkter bliver indsamlet af de uautoriserede ”grå indsamlere” og solgt i udlandet eller bortskaffet uden om affaldssystemet. Det udgør en risiko. Både for datasikkerheden, men også for bæredygtigheden og miljøet i det hele taget. 

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.