Klimaberegner til elektronikaffald

Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

COWI har udviklet en ny klimaberegner for Elretur, der viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer. Potentialet for genbrug af elektronik svarer til cirka 20.000 danskeres årlige udslip af CO2.

Genbrug giver for alle fraktioner klimabesparelser i forhold til genanvendelse. For de fleste fraktioner giver det som minimum dobbelt op på besparelsen i forhold til genanvendelse. For slet ikke at tale om, at det selvsagt giver massive besparelser i forhold til forbrænding eller deponi.

Dobbelt og syvdobbelte besparelser

Om Elretur

Elretur har fået udarbejdet rapporten med en klimaberegner af de forskellige behandlingsformers klimaaftryk. Rapporten er udarbejdet af COWI og undersøger specifikt syv forskellige fraktioner af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr.

Der er stor forskel på hvilken CO2-besparelse, der opnås ved forskellige behandlingsformer på tværs af fraktioner. For eksempelvis en desk top PC uden skærm i kategorien ’småt it- og teleudstyr’ giver genbrug en CO2e-besparelse på næsten 7.000 kg pr. ton, hvorimod genanvendelse giver små 1.000 kg CO2e-besparelse. For ‘udstyr til temperaturudveksling’, som vægtmæssigt fylder markant mere end småt it- og tele i affaldsstrømmen er CO2e-besparelsen ved genbrug af et køleskab omkring 1.400 kg per ton og ved genanvendelse ca. 850 kg per ton. Det skal dog bemærkes, at CO2e-besparelserne ved genanvendelse og genbrug ikke er direkte sammenlignelige, da genbrugsscenariet er lavet på produkt niveau imens genanvendelsesscenariet er lavet på en gennemsnitlig materiale sammensætning.

Selvom man ikke kan sammenligne genbrug- og genanvendelsesbesparelserne direkte, siger det noget om, at vi skal forsøge at rykke affald op i affaldshirakiet, når det er muligt og der er et afsætningsmarked, der kan sikre reel genbrug. Læs mere om Elreturs investering i genbrug her 

Modellen viser desuden at både genbrug og genanvendelse langt er at foretrække frem for forbrænding eller deponi af udstyret, som for småt it- og tele, der ikke giver en CO2e-besparelse men derimod et udslip på henholdsvis 890 kg og 2.234 kg CO2e. Det skal også i denne sammenhæng bemærkes, at CO2e-besparelserne ved  genbrug ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige scenarier, da genbrugsscenarierne er lavet på produkt niveau imens genanvendelses-, forbrændings- og deponeringsscenarierne er lavet på en gennemsnitlig materiale sammensætning.

Materialerne batter

Småt it-og teleudstyr har et stort potentiale for CO2e-besparelser, fordi det typisk indeholder værdifulde og ressourcekrævende materialer såsom guld, sølv, kobber og aluminium. Det kunne også eksempelvis være en mobiltelefon, som også er i den kategori.

Affaldshierakiet og elretur

Til gengæld er den indsamlede mængde af produkter i denne fraktion ikke så stor målt på vægt og mængde. Køleskabe og vaskemaskiner udgør til gengæld broderparten af de indsamlede produkter til behandling målt på vægt og mængder. Derfor er potentialet for genbrug og følgende CO2e-besparelser på de fraktioner altså stort.

Beregningen af klimaftrykket underbygger, hvor afgørende det er, at vi hele tiden rykker affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet. Det er materialerne, altså ressourcerne, i vores elektroniske produkter, det her handler om mere end noget andet, eksempelvis betyder transporten ikke tilnærmelsesvist lige så meget. Det skyldes, at CO2-udledningen fra ny produceret elektronik er så høj, at det kan svare sig at køre noget længere med elektronik end mange andre affaldsprodukter. 

Samlet set sparer Elreturs nuværende behandling af de indsamlede produkter i alt godt 174.808 ton CO2e i forhold til deponi. Det svarer til 19.641 danskeres årlige udledning.

Klimarapporten

Med rapporten fra COWI har Elretur ønsket at synliggøre klimaeffekter af den affaldsbehandling af elektronik og elektronisk udstyr (WEEE), som Elretur er ansvarlig for samt de potentielle effekter af at rykke affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet, f.eks. fra genanvendelse til genbrug.

Konkret har Elretur med rapporten fået udarbejdet valide CO2-ækvivalenter for sparet CO₂ per kg genbrug og genanvendelse fordelt på relevante WEEE-fraktioner. Disse besparelser skal kunne sammenlignes med forbrænding og deponi af WEEE. 

Med rapporten fås en fællesnævner, som Elretur kan bruge udover mængderne af indsamlede tons og kilo. Det kan hurtigt give et skævt billede, da produkterne jo består af forskellige materialer, nogle er mere komplekse end andre, og de har forskellige miljøpåvirkninger. Her giver CO2 en fælles referenceramme på tværs af produktgrupper.

I det store billede giver det også mening at kunne sammenligne på tværs af fraktioner i CO2-besparelser i stedet for kun at tale om indsamlede mængder. Så giver det pludselig bedre mening at sammenligne genbrug af eksempelvis tøj og elektronik, hvor mængderne kan være vidt forskellige, men hvor begge kan måles på CO2-besparelser. Hvis du i stedet for at sige, at vi har samlet så og så mange tons ind, så kan fortælle, at nu har vi sparet klimaet for tre husstandes udledning, så er det nemmere at forholde sig til.

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.