Nyhedsbrev

Derfor skal du være medlem

Derfor skal du være medlem af ElReturEt medlemskab af Elretur er en tryg og nem måde at sikre, at din virksomhed lever op til jeres producentansvar.

Mere end 950 virksomheder har allerede valgt at blive medlem af Elretur, og vi er Danmarks største kollektivordning. Et medlemskab har en lang række fordele for dig:

  • Vi tager ansvaret for at håndtere dit udtjente elektronikaffald (WEEE) og batterier, så du overholder miljølovgivningen: Du er derigennem med til at sikre, at så meget affald som muligt bliver genbrugt og genanvendt. Med mere end 950 medlemmer kan vi optimere håndteringen af elektronikaffaldet, få genanvendt og genbrugt så mange komponenter som muligt og få de bedste aftaler med vores leverandører. Vi er en non-profit organisation, så alle fordelene kommer dig og de andre medlemmer til gode.
  • Du får en endnu stærkere miljøprofil, og det bliver nemmere at kommunikere om bæredygtighed: Som medlem af Elretur får din virksomhed et certifikat, der viser, at I er medlem af Elretur og derigennem lever op til jeres producentansvar og bidrager til så meget genbrug og genanvendelse som muligt. Derudover kan din virksomhed nemt downloade miljøemblemer for henholdsvis elektronik- og batteriaffald, der dokumenterer, at Elretur varetager virksomhedens producentansvar og indsamler WEEE og/eller batterier på deres vegne. Miljøemblemet kan fx bruges på virksomhedens website, brevhoved og autosignatur. Miljøemblemet er ikke et mærke.Det er også muligt at vise, hvor meget hvert enkelt medlem har sparet i CO2 i kg. og genanvendt materiale i procent. Læs mere Elreturs certifikat og miljøemblemer her.
  • Du får hjælp til alt papirarbejdet: Elretur håndterer alle oplysninger om jeres producentansvar, som I er forpligtet til at afgive overfor myndighederne. I får også adgang til vores indberetningssystem, så I nemt kan sende oplysningerne.
  • Du får information og vejledning, om hvad producentansvaret betyder for lige præcis din virksomhed. Samtidig sørger vi for, at I altid bliver informeret, når reglerne på området ændrer sig. Elretur er også din og dine andre medlemmers stemme overfor myndigheder, så I bliver hørt, før myndighederne udformer nye regler.
  • Automatisk registrering i Miljøstyrelsens producentregister (Dansk Producentansvar).
  • Adgang til weee Europe: Hvis du sælger dine produkter i andre EU-lande samt Norge, Schweiz og UK, kan WEEE-Europe hjælpe dig med at sikre, at du overholder producentansvaret i hele EU. Med weee European du nøjes med to kontaktpunkter i stedet for op til 30 – ét hos Elretur, din lokale kollektive ordning, og ét hos weee Europe.
  • Din virksomhed bliver automatisk en del af vores lovpligtige batterikampagne: Virksomheder med producentansvar for batterier, skal holde offentlige oplysningskampagner. Denne opgave varetager Elretur på vegne af din og vores andre medlemmer. Du kan læse mere om kampagnen her.

Du finder mere information om producentansvaret og kan læse en uddybende forklaring af, hvilke virksomheder og produkter, der er omfattet producentansvaret her.

Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, din virksomhed er omfattet.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?