Nyhedsbrev
Elretur - Losseplads og elektronik

Mere genbrug – FtG

FtG står for ”Forberedelse til Genbrug”.  FtG bliver et af fremtidens nøglebegreber. Forkortelsen dækker over det næste niveau af genbrug. Nemlig at vi tager flere kasserede produkter ud af affaldsstrømmen, reparerer dem og sender dem tilbage på markedet, så vi sparer på jordens knappe ressourcer og reducerer vores CO2 udledning.

Sammen med andre aktører etablerer Elretur i 2022 to nye såkaldte First Treatment anlæg i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Anlæggene vil optimere den måde vi identificerer og udsorterer kasserede el-artikler, som er velegnede til genbrug efter reparation, eller hvor komponenterne kan genanvendes i nye produkter.  Anlæggene vil bringe Danmark frem helt forrest i Europa.

Nedenfor vil vi løbende præsentere viden om de forhold, der fremmer, besværliggør og perspektiverer vores vej mod FtG og mere genbrug.

Forberedelse til Genbrug (FtG)

For at øge genbruget af hårde hvidevarer har Elretur lanceret en ny strategi for Forberedelse til Genbrug (FtG). Det vil understøtte Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi. 

SÅ MEGET CO2 SPARER GENBRUG AF ELEKTRONIK

Cowi har udviklet en klimamodel for Elretur, som viser, hvad genbrug og genanvendelse af kasserede elektronikprodukter giver af CO2-besparelser.

Samlet sparer Elreturs nuværende behandling cirka 175.000 ton CO2e i forhold til deponi. Det svarer til 19.641 danskeres årlige udledning.

Klimamodellen
skrotpc s. 4

DATASIKKERT AT AFLEVERE TIL GENBRUG

Såvel borgere som erhvervsliv kan være nervøse for at aflevere brugt elektronik til genbrug, fordi mobiltelefoner, computere etc. kan indeholde personfølsomme oplysninger. Men genbrugssystemet herhjemme er sikkert at anvende. Det er til gengæld vigtigt at aflevere den gamle elektronik korrekt. 

Ulovlig kabelklipning hindrer genbrug af elskrot

Vi kunne reparere og genbruge langt flere kasserede el-produkter, hvis ikke deres strømkabler var klippet af. Det er ulovligt at afklippe kablerne på de genbrugsegnede produkter, men det sker alligevel i vidt omfang.

Genbrug
Elretur og vores partnere arbejder for mere genbrug af elektronikaffald

GENBRUGER I SAMARBEJDE MED ELRETUR

Elretur har indgået aftaler med flere reparatører, der genbruger i samarbejde med Elretur. Formålet er at øge genbruget af elektronikaffald.