Nyhedsbrev

Organisation

Bestyrelse

Elreturs øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på Elreturs årlige medlemsmøde.

Bestyrelsen består af syv medlemmer. De stiftende organisationer – APPLiA Danmark (tidligere FEHA), Danske Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE) – udpeger hver et medlem til bestyrelsen. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemsvirksomhederne på Elreturs årlige medlemsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Brian Asmussen

Brian Asmussen

Formand, Gorenje Group Nordic A/S, udpeget af APPLiA Danmark

Carsten Braagaard

Carsten Braagaard

Næstformand, Hitachi Vantara, udpeget af Dansk Erhverv

Andreas Espersen_sort hvid_mindre

Andreas Espersen

Udpeget af Dansk Industri

thomas

Thomas Hedin

Lenovo (Sweden) AB

Thomas Lund Carlson - SH

Thomas Lund Carlson

Gram A/S

IGuzzini 2023 Fotograf Henrik HIldebrandt

Jørn Brinkmann

iGuzzini illuminazione

Organisation

Brian Wirges

Robert Bosch A/S

Mød teamet

Elreturs sekretariat varetager den daglige drift og udvikling af Elretur. Sekretariatets opgaver omfatter blandt andet servicering af medlemsvirksomhederne, styring af affaldsoperatører og dialog med kommuner, affaldsselskaber og genbrugspladser.

Du er altid velkommen til at ringe til os mandag til fredag kl. 9 – 15 på telefonnummer +45 3336 9198.

Du kan også sende os en mail på: retur@retur.dk 

Morten Harboe-Jepsen

Morten Harboe-Jepsen

Adm. direktør i Retur, herunder Elretur, Emballageretur, Batteriretur og Tekstilretur

Direkte:  +45 3396 9198
Mobil: +45 4031 8187
Mail: mhj@retur.dk

Jesper Bøttcher

Bæredygtighedschef

Direkte: +45 33369194
Mobil: +45 4314 0862
Mail: jb@retur.dk

Malene Leth Kobbernagel

Fagchef, Batteriretur

Direkte: +45 3336 9181
Mobil: +45 4888 0842
Mail: mlk@batteriretur.dk

Bettina Berend

Office Manager

Direkte: +45 3336 9181
Mobil: +45 4314 9191
Mail: bb@retur.dk

Camilla Falkenberg

Presse- og kommunikationsansvarlig

Direkte:+45 3336 9198
Mobil: +45 4314 0894
Mail: cf@retur.dk

Jan Engel Vielsted

Regnskabsansvarlig

Telefon: +45 3336 9198
Mail: regnskab@elretur.dk

Anne Foldgast

Back Office medarbejder

Direkte: +45 3336 9181
Mail: af@retur.dk

Vicki Diebel

Back Office medarbejder

Direkte: +45 3336 9181
Mail: vd@retur.dk

Tania Greiersen

Back Office medarbejder

Direkte: +45 3336 9181
Mail: tg@retur.dk

Robert Rath With Jespersen

Studentermedarbejder

Direkte: +45 3336 9181
Mail: rj@retur.dk

Medlemssektioner

Elreturs medlemmer er organiseret i otte sektioner svarende til de syv produktkategorier i EU´s WEEE-direktiv samt en sektion for batterier. Hvilke(n) sektion(er), en virksomhed skal registreres i, afhænger af produkterne, virksomheden sælger.

For hver sektion vælges en sektionsledelse. Valget sker på det årlige medlemsmøde. Sektionsledelsen konstituerer sig selv med en formand.

Sektionsledelsen varetager sektionsmedlemmernes interesser i forhold til Elretur og fastsætter miljøbidragene for sektionen. Bidragene indstilles til godkendelse af Elreturs bestyrelse.

Elreturs enkelte sektioner skal økonomisk hvile i sig selv, og der føres separat regnskab for de enkelte sektioner.

Elretur og de enkelte sektionsledelser afholder regelmæssigt møder, hvor sektionens regnskab gennemgås, og Elretur informerer om relevante forhold, ligesom sektionsledelsen giver Elretur input på vegne af sektionens medlemmer.

Udstyr til temperaturudveksling

Sektion 1

Udstyr til temperaturudveksling

Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2

Sektion 2

Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2

Lyskilder

Sektion 3

Lyskilder

Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 4

Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm

Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 5

Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 6

Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Solcellepaneler

Sektion 7

Solcellepaneler

Batterier

Sektion 20

Batterier

Sektionsmedlemmer

Sektion 1 (Udstyr til temperaturudveksling)

 • Henrik Egede, Applia (observatør)
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S (formand)
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • Ebba Glückstadt, Ninolab
 • Johnny Juul Hansen, Gram

Sektion 2 (Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2)

 • Henrik Egede , Applia (observatør)
 • Peter Kaae, Lemvigh-Müller A/S
 • Mogens Nielsen, MNP A/S

Sektion 3a (Lyskilder)

 • Thomas Hestbæk (observatør), Belysningsbranchen Danmark  (tidl. FABA)
 • Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S
 • Morten Wind Lübker, Retail Light Denmark ApS (formand)
 • Jørn Brinkmann, iGuzzini iluminzione
 • Michael Gade, Elworks

Sektion 3b (Lyskilder)

 • Christian Reed Rasmussen, Signify (formand)
 • Kenneth Okolski-Mortensen, LEDVANCE A/S

Sektion 4 (Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Henrik Egede, Applia (observatør)
 • Thomas Hestbæk (observatør), Belysningsbranchen Danmark  (tidl. FABA)
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S (formand)
 • Ebba Glückstadt, Ninolab
 • John Holst, Siemens A/S
 • Morten Hequet, Kriss A/S
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • Erling Markussen, Biolab A/S
 • Tom Mølgaard, Brother
 • Michael Gade, Elworks
 • Aada Palo, Phillips Danmark A/S
 • Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/s
 • Jørn Brinkmann, iGuzzini iluminzione
 • Anders Holmgren, Dynaudio A/S

Sektion 5 (Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Thomas Hestbæk (observatør), Belysningsbranchen Danmark  (tidl. FABA)
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
 • Jan Petersson, JVC Danmark
 • Bente N. Nielsen, Dandiag
 • Søren Carstensen, Metabo Danmark A/S
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • John Holst, Siemens A/S
 • Morten Hequet, Kriss A/S
 • Erling Markussen, Biolab A/S
 • Henrik Egede, Applia (observatør)
 • Sonny Raaholt, Black & Decker
 • Brian Wirges, Robert Bosch A/S
 • Michael Gade, Elworks
 • Aada Palo, Phillips Danmark A/S
 • Jørn Brinkmann, iGuzzini iluminzione
 • Katarina Torell, Dynaudio A/S
 • Allan Sørensen, Commaxx Nordic A/S

Sektion 6 (Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Peter Kaae, Lemvigh-Müller A/S
 • Mogens Nielsen, MNP A/S
 • Michael Gade, Elworks
 • Tom Mølgaard, Brother

Sektion 7 (Solcellepaneler)

 • Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S (formand)
 • Peter Kaae, Lemvigh-Müller A/S
 • Thomas Hestbæk (observatør), Belysningsbranchen Danmark  (tidl. FABA)

Sektion 20 (Batterier)

 • Brian Wirges, Robert Bosch A/S
 • Christian Nyborg, ACTEC (formand)
 • Sonny Raaholt, Black & Decker
 • Thomas Mølgaard, VARTA Consumer Denmark A/S
 • Michael Gade, Elworks
 • Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S
 • Peter Kaae, Lemvigh-Müller A/S

Vedtægter

Læs vores vedtægter her

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?