Organisation

Bestyrelse

Elreturs øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på Elreturs årlige medlemsmøde.

Bestyrelsen består af syv medlemmer. De stiftende organisationer – APPLiA Danmark (tidligere FEHA), Danske Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE) – udpeger hver et medlem til bestyrelsen. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemsvirksomhederne på Elreturs årlige medlemsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Søren Bang Thomsen

Søren Bang Thomsen

Formand, Electrolux Home Products Denmark A/S, udpeget af APPLiA Danmark

thomas

Thomas Hedin

Lenovo (Sweden) AB, Næstformand

Bjarne Palstrøm

Bjarne Palstrøm

Udpeget af Dansk Industri

Carsten Braagaard

Carsten Braagaard

Hitachi Vantara, 
udpeget af Dansk Erhverv

Brian Asmussen

Brian Asmussen

Gorenje Group Nordic A/S

Jørn Brinkmann

Jørn Brinkmann

iGuzzini iluminzione

Organisation

Brian Wirges

Robert Bosch A/S

Sekretariat

Elreturs sekretariat varetager den daglige drift og udvikling af Elretur. Sekretariatets opgaver omfatter blandt andet servicering af medlemsvirksomhederne, styring af affaldsoperatører og dialog med kommuner, affaldsselskaber og genbrugspladser.

Morten Harboe-Jepsen

Morten Harboe-Jepsen

Adm. direktør for Elretur

Medlemssektioner

Elreturs medlemmer er organiseret i otte sektioner svarende til de syv produktkategorier i EU´s WEEE-direktiv samt en sektion for batterier. Hvilke(n) sektion(er), en virksomhed skal registreres i, afhænger af produkterne, virksomheden sælger.

For hver sektion vælges en sektionsledelse. Valget sker på det årlige medlemsmøde. Sektionsledelsen konstituerer sig selv med en formand.

Sektionsledelsen varetager sektionsmedlemmernes interesser i forhold til Elretur og fastsætter miljøbidragene for sektionen. Bidragene indstilles til godkendelse af Elreturs bestyrelse.

Elreturs enkelte sektioner skal økonomisk hvile i sig selv, og der føres separat regnskab for de enkelte sektioner.

Elretur og de enkelte sektionsledelser afholder regelmæssigt møder, hvor sektionens regnskab gennemgås, og Elretur informerer om relevante forhold, ligesom sektionsledelsen giver Elretur input på vegne af sektionens medlemmer.

Udstyr til temperaturudveksling

Sektion 1

Udstyr til temperaturudveksling

Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2

Sektion 2

Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2

Lyskilder

Sektion 3

Lyskilder

Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 4

Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm

Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 5

Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 6

Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Solcellepaneler

Sektion 7

Solcellepaneler

Batterier

Sektion 20

Batterier

Sektionsmedlemmer

Sektion 1 (Udstyr til temperaturudveksling)

 • Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/S
 • Henrik Egede, Applia
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S (formand)
 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • Søren Bang, Electrolux Home Products Denmark A/S
 • Ebba Glückstadt, Ninolab

Sektion 2 (Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2)

 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg (formand)
 • Henrik Egede , Applia
 • Rene Nielsen, Lemvigh-Müller A/S
 • Mogens Nielsen, MNP A/S

Sektion 3 (Lyskilder)

 • Klaus Bach Thomsen, FABA
 • Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S
 • Morten Wind Lübker, Retail Light Denmark ApS (formand)
 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 • Jørn Brinkmann, iGuzzini iluminzione
 • Michael Gade, Elworks

Sektion 4 (Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Henrik Egede, Applia
 • Klaus Bach Thomsen, FABA
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S (formand)
 • Thomas Saabye, Philips Danmark A/S
 • Ebba Glückstadt, Ninolab
 • John Holst, Siemens A/S
 • Morten Hequet, Kriss A/S
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • Erling Markussen, Biolab A/S
 • Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/S
 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 • Tom Mølgaard, Brother
 • Michael Gade, Elworks

Sektion 5 (Småt udstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Klaus Bach Thomsen, FABA
 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 • Michael Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
 • Jan Petersson, JVC Danmark
 • Bente N. Nielsen, Dandiag
 • Søren Carstensen, Metabo Danmark A/S
 • John Kornmaaler, Adexi A/S (formand)
 • Per Clemmensen, Grohe A/S
 • John Holst, Siemens A/S
 • Morten Hequet, Kriss A/S
 • Thomas Saabye, Philips Danmark A/S
 • Erling Markussen, Biolab A/S
 • Henrik Egede, Applia
 • Sonny Raaholt, Black & Decker
 • Brian Wirges, Robert Bosch A/S
 • Lene Hedegaard, Makita
 • Michael Gade, Elworks
 • Albert Brønd, GN Audio A/S

Sektion 6 (Småt IT- og teleudstyr – ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg (formand)
 • Rene Nielsen, Lemvigh-Müller A/S
 • Mogens Nielsen, MNP A/S
 • Michael Gade, Elworks
 • Tom Mølgaard, Brother
 • Albert Brønd, GN Audio A/S

Sektion 7 (Solcellepaneler)

 • Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S (formand)
 • Rene Nielsen, Lemvigh-Müller A/S

Sektion 20 (Batterier)

 • Brian Wirges, Robert Bosch A/S
 • Christian Nyborg, ACTEC (formand)
 • Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 • Sonny Raaholt, Black & Decker
 • Denni Lou, VARTA Consumer Denmark A/S
 • Lene Hedegaard, Makita
 • Michael Gade, Elworks

Vedtægter

Læs vores vedtægter her

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?