Nyhedsbrev

Indberetninger – frister og tips

Løbende indberetninger

Løbende indberetninger

Som medlem af Elreturs WEEE-sektioner skal I én gang om måneden indberette hvor mange kilo produkter, I har solgt indenfor de forskellige kategorier. Indberetningen skal ske senest den 15. for den foregående måned. Er de pågældende produkter pålagt miljøbidrag, får I efterfølgende en faktura for indberetningen.

Som medlemmer af Elreturs batterisektion skal I én gang i kvartalet indberette, hvor mange kilo industri- og bilbatterier, I har solgt. Indberetningen skal ske senest den 15. i måneden efter kvartalet afslutning. Indberetningen af bærbare batterier skal ske én gang årligt til SKAT. Jeres indberetninger vil automatisk blive overført fra SKAT til Elretur.

Indberetningsfrister 2023/2024

Udover de løbende indberetninger er der frister, der skal overholdes i forhold til årsindberetninger. Nedenfor finder du fristerne vedrørende årsindberetninger for 2023 (ændringer kan forekomme).

Hvad? Hvem Hvor? Frist
Løbende månedlig indberetning af markedsførte mængder* Medlem Elreturs system d. 15. den efterfølgende måned
Møder i sektionsledelserne Sektionsledelserne Høje Taastrup 2024
Revisorerklæring (/ledelseserklæring)** for 2023 Medlem Dansk Producentansvar 31. maj 2024
Endelig indberetning af årets markedsførte mængder (2023) Medlem Elreturs system 23. januar 2024
Årsindberetning markedsførte mængder bærbare batterier (2023) Medlem SKAT 15. februar 2024
Årsindberetning af markedsførte og behandlede mængder (2023) Elretur Dansk Producentansvar 31. marts 2024
Indberetningserklæring Medlem Dansk Producentansvar 31. marts 2024
Revisorerklæring (/ledelseserklæring) for 2023 Medlem Dansk Producentansvar 31. maj 2024

* Enkelte medlemmer indberetter kun markedsførte mængder årligt eller kvartalvis
**Fristen for medlemmer med forskudt regnskabsår er senest 5 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Oplysning om forskudt regnskabsår indberettes til Dansk Producentansvar senest 31. maj.

Revisor- eller ledelseserklæring?

Jeres markedsførte mængder i et givent kalenderår skal attesteres digitalt hos Dansk Producentansvar senest 31. maj i det efterfølgende år.

Som udgangspunkt skal alle producenter attestere med revisorerklæring. Men hvis jeres virksomhed opfylder følgende krav, skal I blot attestere med ledelseserklæring:

 • Jeres årlige omsætning på omfattede produkter er højst DKK 1 mio. excl. moms

Eller

 • Jeres virksomhed har i de seneste to kalenderår ikke overskredet to af følgende tre kriterier:
 • En balancesum på kr. 7 mio.
 • En samlet nettoomsætning på kr. 14 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på højst 10 personer

Hvordan?

For at attestere skal du logge på producentregisteret, Dansk Producentansvar, med NemID. Efter login vælger du ”Erklæringer” i menuen. Herefter bliver du, via spørgsmål, guidet til netop den type erklæring, som jeres virksomhed skal lave.

Tips og tricks til indberetninger

For at gøre indberetningsprocessen så let som muligt har vi samlet et par tips og tricks:

 • Når I indberetter markedsførte mængder, så husk at skriv ”0” i kategorier, hvor I ikke har solgt nogle produkter, ellers registrerer systemet det som en manglende indberetning
 • Tjek gerne løbende og/eller senest i januar at:
  • I er registreret i de rigtige WEEE-kategorier, dvs. de kategorier, I sælger produkter i
  • Det er de rigtige kontaktpersoner, der er tilknyttet jeres virksomhed i vores system, så det er de rigtige, der får informationen om indberetningerne
  • Det er den/de rigtige, der har login til Dansk Producentansvar
  • Hvis noget skal ændres så kontakt os
 • Hvis nogle af jeres solgte mængder bliver reeksporteret til andre lande, skal I huske at indberette det i jeres årsrapportering. Så betaler I ikke miljøbidrag i flere lande.
 • Hvis I selv indsamler nogle af jeres udtjente produkter udenom Elretur, skal I huske at indberette det, så vi også kan inkludere denne indsamling i registreringerne til myndighederne
 • Er du i tvivl, om dine produkter er kategoriseret som markedsført til erhverv eller husholdninger? Det handler ikke om, hvem du sælger til, men hvor de rent faktisk ender deres dage. Som eksempel kan nævnes en elektrisk tandbørste, der højst sandsynligt i første omsætningsled i Danmark sælges til en grossist eller en forhandler for derefter at lande på badeværelseshylden i et privat hjem. Tandbørsten anses som markedsført til husholdninger. Da det er svært at sondre mellem ”husholdninger” og ”erhverv”, har Miljøstyrelsen i december 2010 udarbejdet en vejledning herom, som du kan se her. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os.
Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?